Radikal kjønnsideologi 2017-08-25T21:47:40+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien

Radikal kjønnsideologi

Det finnes i dag sterke krefter som kjemper for å innføre en radikal kjønnsideologi i vårt norske samfunn. Dette er en fri sex-ideologi basert på en etisk relativisme der alt er tillatt – et samlivsanarki vi aldri har sett maken til. Ifølge en slik ekstremisme er alt like naturlig og positivt. Den gudgitte heteronormen er ikke noe ideal. Det skal være like bra å ha gruppesex og bytte partner som å være trofast mot sin ektefelle hele livet. Å skifte kjønn idylliseres. Aviser gir rikelig med spalteplass til en slik fri sex-livsstil. Alt gjøres for å avskaffe heteronormen. Aktivister støttet av ekstremliberale krefter innen media gjør alt de kan for at en slik ekstremisme får innpass i barnehager og skoler. Alt gjøres for å indoktrinere folket med radikal kjønnsideologi. Ikke rart at mange unge lider av kjønnsforvirring og usikkerhet.

Les videre