Home/Temaer/Familieverdier/Kampen om familien/Seksualiseringen av lidenskapen
Seksualiseringen av lidenskapen 2017-01-26T23:06:13+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien

Seksualiseringen av lidenskapen

Særlig under påvirkning av filmen har det romantiske scenario forandret seg betraktelig i løpet av femti år – spesielt på to måter. For det første er ikke ekteskapet lenger the happy end på en kjærlighetshistorie. Det er ikke engang hensikten med kjærligheten. Hvis ekteskapet blir nevnt, er det helst for å bli latterliggjort. For det andre kan man observere en stadig mer markert seksualisering av en lidenskap som ofte blir fornedret til sin erotiske dimensjon, selv om den ble beskrevet i den romantiske litteratur nesten som en mystisk impuls. I dagens filmer dreier mer enn 80% av kjærlighetsscenene eller sexscenene seg om forhold utenfor ekteskapet.

kirkebryllupLa oss oppsummere dette. Den kristne tradisjon forsvarer et begrep for kjærligheten mellom mann og kvinne basert på gjensidig respekt og et løfte om ekteskap. Den kristne tradisjons budskap er at den virkelige kjærligheten begynner når man forplikter seg til å gifte seg. I den romantiske tradisjon derimot utvikler kjærlighetshistorien seg før ekteskapet. I beste fall slutter den med ekteskap. For vår tids massekultur, som man kan kalle post-romantikken, greier kjærligheten seg fullstendig uten ekteskapet, det være seg når kjærligheten begynner, eller når den slutter. Det er ikke bare ekteskapet, men selve ideen om trofasthet som ofte blir presentert som det motsatte av kjærlighet.

Dyrkingen av den lidenskapelige kjærlighet, slo igjennom under renessansen, som markerer tidspunktet da den kulturelle sfære begynte å frigjøre seg fra religionen. Stadig flere fikk et positivt inntrykk av en slik lidenskapelig kjærlighet i romantikken i det nittende århundre, da kristendommens tilbakegang skjøt fart. Vår moderne populærkultur er resultatet av denne utviklingen.

Les videre