Kjærlighetens orden snudd på hodet – 2 2017-03-01T01:03:50+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien  

Kjærlighetens orden snudd på hodet – 2

Stor familieHva menneskets natur angår, er det en kjensgjerning man ikke kommer utenom, at kjærlighet og sosial solidaritet begynner i familien. For dem som ikke har lært å elske andre i sin familie, er «universell kjærlighet» bare et intetsigende uttrykk. I et samfunn som ikke lenger er tuftet på familien, havner både individ og samfunn stadig oftere i situasjoner preget av uvennlighet og fiendskap. Det er fordi familien er det uerstattelige mellomledd mellom individ og samfunn. Familien er de naturlige omgivelser for sosialiseringen av individet. Gjennom sin far og mor, sine brødre og søstre, sine besteforeldre, osv., som alle selvsagt er sosiale vesener, lærer barn å elske samfunnet. Derfor er en politikk for å øke fødselstallet, et grovt feiltrinn så Ekteskap to rasersant den ikke først og fremst er basert på ekteskapet i den forstand at ekteskapet verdsettes kulturelt og sosialt.

Av den grunn har ekteskapet en sosial oppgave som ingen annen institusjon kan utføre. Tradisjonelt er et bryllup mellom en mann og en kvinne ikke bare en feiring av at en ny familie blir til, men av at to arvelinjer blir knyttet sammen. Ekteskapet skaper blodsbånd som utgjør selve fiberen i en sunn samfunnsstruktur. Det er dessuten en grundig påvist sosiologisk kjensgjerning at sivilisasjoner med en tendens til eksogami – der man tar sin ektefelle fra en annen slektsgruppe enn den man selv tilhører – er mer fremgangsrike og dynamiske enn sivilisasjoner som har en tendens til endogami – der man ikke kan gifte seg utenfor sin egen sosiale gruppe. En slik kultur holder ved like en stammeånd. Forskning på søskenbarnekteskap viser dessuten at det er en langt større risiko for sykdom, misdannelser og funksjonshemninger hos barn født fra slike ekteskap. Derfor vurderer de norske myndighetene å gjøre det forbudt for søskenbarn å gifte seg med hverandre.

I 2007 la Folkehelseinstituttet fram en rapport som pekte på flere negative konsekvenser av ekteskap mellom fettere og kusiner:
▪ Risikoen for dødfødsel er 63 prosent høyere for barn av søskenbarn enn for barn av ubeslektede foreldre.
▪ Inngifte medfører 143 prosent høyere fare for spedbarnsdød enn for andre. […] I Norge er inngifte mest utbredt blant personer av pakistansk opprinnelse. Hos førstegenerasjonsinnvandrere fra Pakistan er 43,9 prosent av alle barn født av foreldre som er søskenbarn, og den totale inngifte-andelen er på 54,4 prosent.
Beregninger fra 2007 for den pakistanskenorske befolkningen viser at inngifte var årsak til ca 30 prosent av dødsfødslene, ca 42 prosent av dødsfallene i første leveår og 32 prosent av de medfødte misdannelsene som oppdages ved fødselen. […] Folkehelseinstituttets rapport fra 2007 sier at inngifte også er en enkel måte å få inn familien til Vesten på når ellers srenge innvandringsregler hindrer det.
— «Forbud mot søskenbarnekteskap utredes», en artikkel av Bjørgulv K. Bjåen, journalist, Vårt Land tirsdag 12. november 2013, side 4-5.

Familien er det uerstattelige mellomledd mellom individ og samfunn, de naturlige omgivelser for sosialiseringen av individet.

Les videre