////Kjærlighetens orden snudd på hodet – 1
Kjærlighetens orden snudd på hodet – 1 2017-03-31T23:57:28+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien 

Kjærlighetens orden snudd på hodet – 1

Følelsen av at noe er galt i vår sivilisasjon, kommer egentlig av at kjærlighetens orden er blitt snudd på hodet.  Hver dag flommer det fjernsynsbilder om all elendigheten rundt om  i verden inn i hjemmene, og man vil gjerne elske hele verden, omfavne all dens elendighet, men vet samtidig ikke lenger hvordan man skal elske sin egen familie, sin kone, sine barn, sine naboer og sine tilårskomne foreldre.

Over halvparten av oss tror ikke vi vil få den omsorgen og menneskelige kontakten vi trenger når vi blir gamle — verken fra det offentlige eller fra familien.
I en undersøkelse Røde Kors har gjennomført i samarbeid med Synovate, sier 54 prosent av befolkningen at de er usikre på om de vil få den medmenneskelige kontakten de har behov for når de blir gamle.
   — Fra «Frykter ensomhet i alderdommen», en artikkel i Dagsavisen lørdag 5. desember 2009, side 11.
Den globale økonomien svekkes av at færre velger å gifte seg, advarer amerikanske forskere i en rapport som omtales i Kristeligt Dagblad.
Rapporten er basert på funn gjort ved seks internasjonale institusjoner og forskningssenteret The National Marriage Project ved University of Virginia. Statistisk materiale fra en rekke land er gransket – statistikk som viser globale tendenser for ekteskap, skilsmisser, papirløst samliv og fødselsrater.
En av konklusjonene er at stadig flere papirløse samliv, økende skilsmissetall og synkende fødselstall gir gjennomgripende samfunnsøkonomiske konsekvenser.[…] forskerne oppfordrer verdens regjeringer til å gjøre innsats for kjernefamiliene til en del av den økonomiske politikken.
— Økonomisk vekst kan knyttes direkte til befolkningens adferd når det gjelder familie og ekteskap, konstaterer professor i sosiologi W. Bradford Wilcox, som er er direktør for The National Marriage Project og leder forskningsprosjektet.
Gifte par er ifølge rapporten en sentral økonomisk drivkraft i den industrialiserte del av verden, som Europa og Øst-Asia. Forskningen viser at ekteskap gjør menn mer effektive på arbeidsmarkedet enn deres ugifte kolleger, skriver Kristeligt Dagblad.
I rapporten påpekes det også at kjernefamiliene forbruker langt mer enn andre husholdninger og dermed bidrar positivt til samfunnsøkonomien.
Forskerne viser også til at barn som vokser opp i en stabil familie med gifte foreldre er mer tilbøyelige til å utikle seg til «veltilpassede og produktive» voksne.
— Ekteskap er en uerstattelig kilde til sosial og økonomisk kapital, fastslår W. Bradford Wilcox.
Han hevder analyser fra en rekke land viser at papirløst samliv ikke har de samme positive virkningene som ekteskap.
— Papirløse forhold åpner for mer ustabile relasjoner som verken gavner barn eller voksne, sier han.
Han mener funnene må få politikere til å prioritere en mest mulig familievennlig politikk.
De amerikanske forskerne viser blant annet til svensk statitstikk, som viser ugifte par er 70 prosent mer tilbøyelige til å gå fra hverandre enn gifte par.
— Fra «‘Ekteskap virker bra på verdensøkonomien’», en artikkel av Morten Sjøllie i Vårt Land, nettutgaven lørdag 5. november 2011.