Home/Temaer/Familieverdier/Kampen om familien/Intellektuelle angrep på familien – 1
Intellektuelle angrep på familien – 1 2017-01-26T02:19:07+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien

Intellektuelle angrep på familien 1

På 60- og 70-tallet angrep intellektuelle familien og anklaget den for å være en avleggs institusjon.  Et typisk eksempel på dette finner vi i «Hvem er redd for Virginia Woolf?» (filmatisert i 1966 med Elizabeth Taylor og Richard Burton). Den homoseksuelle forfatteren Edward Albee viser følelseskulden, frykten, selvbedraget og løgnene i et dysfunksjonelt parforhold, der mann og kvinne er grusomme mot hverandre. Et annet eksempel på en forfatter som angrep familien (essaysamlingen «Fri oss fra kjærligheten» i 1973), finner vi hos danske Suzanne Brøgger, som selv vokste opp i en dysfunksjonell familie med en mor som gikk rundt med selvmordstanker og forsømte barna.

I denne perioden begynte man også å erklære Gud for død, og det ble antydet at familien også ville dø ut som en ubrukelig institusjon.

[…] på 1970-tallet [ble det spådd] at familiens død var nært forestående. Familien var en sykdom. Vi, Norges nye vin, skulle ikke bukke under som våre foreldre. Vi skulle skape våre egne institusjoner. Papirløse ekteskap, bokollektiver og barnehager. […] Babyboomerne etter andre verdenskrig var opptatt av helt andre ting enn reproduksjon og redebygging.
Fra «Familiens død?», en kronikk av Bodil Stenseth, historiker og forfatter, i Klassekampen mandag 30. mai 2011, side 3.

Helt tilbake til opplysningstiden, men i sterkere grad siden det 19. århundre har det vært intellektuell opposisjon mot familien. Den ble sett på som en undertrykkende institusjon. I det 20. århundre ble kritikken fremmet av marxisme og humanistisk psykologi.

Les videre