Home/Temaer/Familieverdier/Kampen om familien/Familieidealet og vår sosiale virkelighet – 1
Familieidealet og vår sosiale virkelighet – 1 2017-01-26T01:42:13+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien

Familieidealet og vår sosiale virkelighet 1

Ifølge en måling fra Opinion AS får dette oss til å føle at hverdagen er meningsfylt: Familien er viktigst for de fleste, fulgt av jobb og god helse. I målingen ble 1000 personer intervjuet pr. telefon.] — Fra «Dette gir livet mening», en reportasje i Dagbladet, mandag 11. oktober 2004, side 14-15.

Slik alle nyere undersøkelser på området har vist, er familien den viktigste verdi og det mest dyrebare for både menn og kvinner. Da kan man trygt si at samfunnet ikke reflekterer dette. Kløften mellom familieidealet og vår sosiale virkelighet blir bare større og større. Vi har av den grunn store problemer med å realisere vår drøm om en harmonisk familie.

skilsmisse

Ulrich Beck [tysk sosiolog] har brukt familien som eksempel — denne samfunnsstabiliserende enheten bestående av foreldre og barn som vokser opp i en stabil ramme med familiemiddager, aktiv oppdragelse og dannelse av barn, samt samtaler om kvelden, dette som de siste tiårene også er blitt smadret sønder og sammen slik at vi i dag sitter igjen med skyhøye skilsmisserater, en ny aleneboerkultur og en utestedskultur som forsøker å tilgjengeliggjøre et sexmarked for disse millionene i Europa som nå lever uten partnere. […] For hva er en familie egentlig, nå for tiden? Hva betyr det å være i familie? Barn, dine barn og mine barn, og den skiltes nye foreldrerolle, evig skiftende samboere og partnere med besteforeldre, så inkludert, så ekskludert i deltagelse og beslutningsprosesser i familien.
Oppløsningen av kjernefamiliestrukturen bidrar til både en forvitring av familiesamhold, fragmentering av familiebåndets solidaritet og respekten for de eldre.
— Fra «Ekstremindividualismen», et utdrag fra boken «Ny vind over Norge» (Dreyer 2013). I dette utdraget skriver Hanne Nabintu Herland, religionshistoriker og forfatter, om oppløsningen av kjernefamiliestrukturen. Klassekampen torsdag 20. juni 2013, side 14-15.