Et universelt ideal 2017-01-26T22:41:44+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien

Ekteskapelig kjærlighet – et universelt ideal

Når det gjelder ekteskapelig og seksuell kjærlighet, innebærer den moralske lov visse forbud. Det mest åpenbare – forbudet mot incest – blir til og med anerkjent av forskere som sverger til naturalismen, som en universell lov. Forbudet mot incest er ikke egentlig «naturlig» – vi finner det ikke hos dyr der båndene til foreldrene forsvinner når ungene blir voksne. Statistikken viser for øvrig at risikoen for incest er stor hos mennesket når foreldrekjærligheten er blottet for disiplin. Incest er alltid noe uhyre destruktivt, uansett hva visse naturalister sier om det. De ser på incest som et tabu som er i ferd med å forsvinne.

Den moralske lov medfører imidlertid ikke bare forbud. Det eksisterer i vår bevissthet et positivt og universelt ideal for ekteskap og familie, som forbudene har som formål å beskytte. Man oppdager dette idealet spesielt i årene før man blir voksen. Man kan forråde det mange ganger og miste kontakten med det, men aldri fullstendig.

Lykkelig parDette idealet er den enestående og eksklusive livsoppgave som ekteskapelig kjærlighet representerer. Hver av oss føler dypt inne i oss at vi er forutbestemt til å elske en eneste person hele livet innenfor rammen av de ekteskapelige bånd. Det er den mest universelle og mest uimotståelige lengsel som finnes. Mer enn evig liv er det evig kjærlighet vi mennesker ønsker oss.

Det som egentlig gjør kjærligheten hellig, er hjertets og kroppens jomfruelighet. Det å gi sin ektefelle hele sitt hjerte danner fundamentet som kjærligheten kan utvikle seg på i hele sin rikdom. Dette prinsippet er nært knyttet til det faktum at et menneske ikke er noe som kan deles. De ekteskapelige og seksuelle bånd trenger faktisk meget dypt inn i personligheten til begge ektefellene. Ved hjelp av deres kjærlighet for hverandre blir begge to et nytt menneske og får en moden personlighet. Det dreier seg om et helt reelt og observerbart fenomen. Fri sex derimot skaper en fragmentert personlighet, som blir utformet av de forskjellige partnere man har sex med, og som man forblir intimt knyttet til i sin sjel.

Les videre