Et samfunn som avskaffer heteronormen – 4 2017-01-23T02:29:16+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien

Fra et samfunn som avstår fra ekteskapet, til et samfunn som avskaffer heteronormen – 4

Homoaktivistene har ved hjelp av blåøyde sosialister og kulturradikalere nådd sitt mål, som er å avskaffe den forhatte heteronormen. Bort med idealene! Det skal ikke være normer. Det skal være like normalt og naturlig å være heterofil, bifil, homofil og singel. Dørene er åpnet på vidt gap for et anarki uten normer.

Omtrent alle kulturer, religioner og kirkesamfunn mener at ekteskapet er for mann og kvinne, og at barn har rett til sin egen mor og far. Mor-far-barn-relasjonen er unik. Kirken kan derfor aldri kjønnsnøytralisere sin teologi om ekteskap og foreldreskap, familie og barn. […] At vi kjemper mot homofile, er manipulerende retorikk. Vi ønsker dem alt godt, men kan ikke av den grunn oppgi vår dypeste overbevisning om Guds vilje for ekteskap og barn.
Ekteskap er ikke en sosial konstruksjon. I pakt med Bibelen og luthersk teologi tror vi at ekteskapet er innstiftet av Skaperen. Det er en skaperordning.[Prost i Vestre Aker prosti i Oslo, Trond] Bakkevig skuffer med sin etiske relativisme, og han overrasker når han i fullt alvor hevder at Kirken underdanig må tilpasse seg statens ideologi og språkbruk.
Hvor er det blitt av Kirkens profetiske og samfunnskritiske rolle?
Fra «Ekteskapet er laget av Gud», et debattinnlegg av Gudmund Johnsen, Eldar Husøy, Marie Grastveit og Øyvind Benestad, medlemmer av Kirkemøtet fra henholdsvis Nord-Hålogaland, Møre, Stavanger, Agder og Telemark bispedømmeråd, Aftenposten søndag 29. desember 2013, Kultur & Meninger-seksjonen, side 5.
I den kjønnsnøytrale ekteskapsideologien blir barn utsatt for statlig diskriminering: Barn blir med statens støtte fratatt sin far. Barneloven §4a erklærer at barn som har fått en «medmor», ikke har noen far. I statens nye familieideologi blir planlagt farløshet definert som et framskritt, og til barns beste. Hvor er barneperspektivet?
Ordet «rettigheter» blir ofte brukt uten å definere hva rettighetene består i. Er det en legitim «rettighet» for voksne å kunne skaffe seg planlagt farløse eller morløse barn? Eller er det tvert imot en krenkelse av barns gudgitte rettigheter? Barneperspektivet gir svaret.
— Fra «Voksenperspektiv eller barneperspektiv», en annonse fra Stiftelsen MorFarBarn i avisen Dagen torsdag 13. mars 2014, side 9.