Home/Temaer/Familieverdier/Kampen om familien/Et samfunn som avskaffer heteronormen – 1
Et samfunn som avskaffer heteronormen – 1 2017-01-27T02:49:09+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien

Fra et samfunn som avstår fra ekteskapet, til et samfunn som avskaffer heteronormen – 1

Hele den juridiske utvikling de siste 200 år oppmuntrer til et slikt individualistisk syn på familien, samtidig som utviklingen gjenspeiler et slikt syn. Den franske lovgivning anerkjenner bare individet. Begrepet «familie» er praktisk talt et fremmedelement. «Institusjonen familie nyter ikke godt av å være et juridisk begrep,» presiseres det i det største oppslagsverket for Frankrikes lover.

I navnet til sin samfunnsfilosofi har Vestens samfunn i stadig større grad unnlatt å ære og beskytte ekteskapet som institusjon. Det virker som om både venstre- og høyresidens budskap legger for dagen en total likegyldighet overfor familien. Det tradisjonelle ekteskapet har ikke lenger en privilegert status sammenlignet med andre samlivsformer. Man har lenge forvist hymens lenker til den eksklusive private sfære og dermed fratatt ekteskapet dets sosiale betydning. Det er et meget alvorlig feiltrinn ettersom det tradisjonelle ekteskapet er en grunnleggende faktor i sosialiseringen av individet. Ved å gifte seg påtar en mann og en kvinne seg et visst samfunnsansvar, spesielt når det gjelder å oppdra sine barn.

Det er gode grunner for å anta at familien og ekteskapet er blant de viktigste ressurser for å bygge samfunnet. Stabile familier skaper trivsel både for barn og voksne, noe som i seg selv er en positiv faktor for eksempel i samfunnsøkonomisk perspektiv. Forståelsen for samlivsbruddenes omkostninger, ikke minst for barna, er voksende. Kristen samlivsetikk bygger på verdier som er positive for samfunnet som helhet. Og den våger å stille spørsmålet om ikke det å fremme overordnede verdier som troskap og integritet, gjør det nødvendig å avstå fra å realisere enkelte andre verdier.
 Fra «Samliv og nestekjærlighet», en kronikk av Knut Alfsvåg, professor i systematisk teologi ved Misjonshøgskolen, og Morten Dahle Andersen, teolog og markedskonsulent ved Høgskolen i Staffeldtsgate, Vårt Land mandag 28. november 2011, side 22-23. Alfsvåg har vært leder og Andersen sekretær for et samlivsetisk utvalg, nedsatt av åtte lutherske kirkesamfunn og organisasjoner.

På den annen side må samfunnet uttrykke sin støtte til og gå inn for å beskytte den unge familien. Samfunnet har imidlertid i lengre tid hatt en likegyldig holdning til familier basert på ekteskapet, samtidig som slike familier har hatt en likegyldig holdning til samfunnet. En slik likegyldighet er et tegn på at det går nedover både med familie og samfunn.

Les videre