Home/Temaer/Familieverdier/Kampen om familien
Kampen om familien 2017-06-30T16:39:26+00:00

Familieverdier

Den ideologiske, kulturelle og politiske kamp om familien

Kampen om familien

familie 3 genDisse linjer er blitt skrevet for å forklare de ideologiske, kulturelle og politiske årsaker til krisen familien befinner seg i, ikke bare her hjemme, men i store deler av vår verden.

 Verden forandrer seg, heter det. Hva betyr det? Hvilke forandringer er det […] som gjør det naturlig å tenke at barn i dag ikke trenger å vokse opp med sin mor og far? Har far begynt å føde barn? Blir de avlet i rugekasser? Spiller ikke kjønn noen rolle lenger?
Likekjønnede ekteskap er et ideologisk begrunnet sosialt eksperiment uten sidestykke i historien. Ingen kjenner konsekvensene. Ekteskapet løsrives fra åpenbare biologiske realiteter. Dette er jo ikke bare et fremmedelement i kristendommen — ikke noen kulturer på kloden har funnet på noe slikt. Jeg skulle også likt å høre en evolusjonist forklare hvorfor likekjønnede ekteskap er veien å gå. […] Skaperordningene reflekterer Guds vesen og vilje med skaperverket og er ikke vilkårlige. Menneskeskapte ordninger kan endres, men ekteskapet er i sin natur ikke menneskeskapt, det er en gitt livsbetingelse. Omdefinering av ekteskapet blir derfor en lek med ord løsrevet fra fakta.
Å redusere ekteskapet til bare et spørsmål om troskap og ansvar er en bommert. En ansettelseskontrakt og en ekteskapsinngåelse er vesensforskjellige. Du vil ikke si at din kone like godt kunne være en mann, eller at din mann like gjerne kunne vært en kvinne — like lite som din far kunne være en kvinne eller din mor en mann.
Ekteskapet handler om realiseringen av en skapt naturorden der mann og kvinne ordner sitt samliv i rett format og perspektiv, som et gjensidig og trofast samliv der nytt liv kan skapes og slekten skal kunne gå videre.
    — Fra «Et sosialt eksperiment begrunnet i ideologi», et leserinnlegg av Børge E. Bentsen, Stokmarknes, i Vårt Land tirsdag 11. august 2015, side 15.  

Også i det forrige århundre var det flere forsøk på å omdefinere seksualmoral, ekteskap og familie.

[…] nazismens høyreekstreme regime utformet en særegen liberal seksualpolitikk.
Nasjonalsosialismen bekjempet tysk, kristen seksualmoral som ble sett som et fengsel for mannen. […] Heinrich Himmler overveide å innføre flerkoneri for den mannlige raseeliten. Kvinner ble oppfordret til forståelse for den ariske mannens seksuelle behov. De nasjonalsosialistiske ekteskapslovene understøttet mannens seksuelle frihet. I så måte eksisterte anvisninger om hvordan en tysk statsansatt kunne være sin kone utro, uten at det fikk rettslige konsekvenser.
Kvinner ble oppfordret til seksuell aktivitet, og med henvisning til en germansk desinteresse for jomfruelighet, ble det skaffet et ideologisk rom for å skille seksualiteten fra ekteskapet. «Ekte» og «uekte» barn skulle være like velkommen, og det var lett å skille seg.
Fra «Seksualideologi», en kronikk av Wenche Mühleisen, kjønnsforsker, Klassekampen mandag 17. oktober 2011, side 3.

Nazistenes forsøk på å ødelegge familiens moralske fundament er et grelt eksempel på hvordan onde krefter arbeider for å underminere familien. De samme kreftene er i sving i dag, men skjuler seg bak forskjellige navn og ideologier. Derfor er det viktig å forstå hvordan slike krefter virker.

– Marx var ateist. Han var opptatt av å bekjempe individuell frihet og ønsket å redusere familiens og hjemmets betydning. I dag har vi kulturmarxisme, som kjennetegnes av at troen på kjernefamilien, tradisjonell moral og et tradisjonelt syn på kjønn og seksuell identitet bekjempes. Det uunngåelige resultat blir kaos. Et samfunn har en basal enhet som heter familien, slik en kropp har en basal enhet som heter celle, sa professoren [Kjell Tveter, professor emeritus i medisin].
– Freud overfokuserte på seksualitet og la grunnlaget for den seksuelle frigjøring. Han benektet objektiv moral og mente i stedet at moralen kunne være basert på våre egne følelser, at vi kunne gjøre det vi selv hadde lyst til, fortsatte han [professor emeritus i medisin, Kjell J. Tveter].
Etter Tveters oppfatning, dikteres tankene i dagens samfunn av disse stemmene.
– Det pågår en form for totalitær indoktrinering av hva vi skal tro og mene, sa han, og omtalte dette som «venstresidens mindcontrol-system».
– Fra «– Kristne må avsløre tankebygningene», en artikkel av Tor-Bjørn Nordgaard i avisen Norge IDAG nr. 26-2017, fredag 30. juni 2017, side 29.

Målet for den radikale kjønnsideologien […] er å avskaffe mann/kvinne-relasjonen som norm. I stedet vil man innføre multi-normen. Det ønskede resultatet er et samlivsanarki der ingen samlivsform skal stå i noen særstilling. Hetero, homo. bi, poly, trans, m.m. — alt skal defineres som like naturlig, normalt, rett og godt for barn, for voksne, og for samfunnet. […] Når mann/kvinne-normen er avskaffet, er det bare smak og behag som gjelder — og hva folk venner seg til. Å oppløse betydningen av mor-far-barn-relasjonen er forutsetningen for alt som kommer etterpå. […] Den radikale og statsstøttede kjønnsideologien innprentes nå i våre barn og barnebarn i de fleste norske skoler og barnehager.
— Fra «Samlivstoget kjører videre», en annonse for Stiftelsen MorFarBarn i Vårt Land tirsdag 25. mars 2014, side 5.