Vårt minimale forhold til Gud 2017-02-27T23:01:24+00:00

Familieverdier

En kort innføring i det grunnleggende

Uten kjærlighetskilden blir det lite ekte kjærlighet

Våre problemer og vårt minimale forhold til Gud

Det er ikke vanskelig å se hvordan mange av problemene i våre samfunn oppstår fordi så mange familier går i oppløsning. Hvorfor er nettopp familien så utsatt? Hva har skjedd med familien?

Hovedgrunnen til at familier ikke fungerer bra, er at vi aldri har hatt en modell på en ideell familie. Vi i Familieforbundet tror at Gud skapte oss for å ha et dypt forhold til oss. På den måten er han vår Forelder (Far og Mor) og vi hans/hennes sønner og døtre.

Hele menneskeheten er en stor familie.

Som Guds barn er vi nødt til å arve evnen til å uttrykke sann kjærlighet fra Gud. Menneskeslektens første forfedre falt og forlot Gud. Den ideelle verden Gud hadde planlagt, gikk tapt.

Etter hvert som menneskeslekten skapte samfunn og nasjoner, gjorde de det uten noe forhold til Gud. Vi mennesker skulle som individer ha utviklet vår kjærlighet til modenhet for så å skape modne og sunne ekteskap, som skulle ha vært velsignet av Gud. I stedet måtte vi kjempe mot fristelsen til å gjøre alt det onde vi fikk lyst på. Vi mistet evnen til å føle Guds hjerte.

Vi mennesker har alltid giftet oss, fått barn og skapt familier, men med et minimalt forhold til Gud, eller til og med helt uten et slikt forhold. Gud var derfor i uhyre liten grad i stand til å gi oss sin velsignelse og nåde.

Les videre