Tredje type ansvar 2017-02-27T23:44:10+00:00

Familieverdier

En kort innføring i det grunnleggende

Ansvar overfor Gud, ektefelle og barn (etterkommere)

Tredje type ansvar

Vår tredje type ansvar er ansvaret vi har for våre barn og etterkommere. Våre barn forventer ikke bare materielle ting fra oss. De vil først og fremst ha vår sanne kjærlighet. De trenger sann kjærlighet mer enn noe annet.

Hvor kan barn lære om kjærlighet? Fra sine foreldre. Derfor må foreldre for det første bli sanne foreldre og for det andre bli flinke til å oppdra sine barn.

Oppdra dem i hva? I sann kjærlighet. Det barna lærer om kjærlighet fra foreldrene, er grunnlaget som hele livet bygges på.

Foreldre i stadig konflikt med hverandre, eller som skilles, er som gift for barna. Hvis barna er omgitt av overfladiske, falske kjærlighetsforhold i sin oppvekst, blir de merket for livet.

Mye verre enn dét er seksuell eller annen misbruk av barn. De fleste greier aldri å leve et normalt liv etter å ha blitt utsatt for slike opplevelser.

Nå for tiden er det en utrolig høy prosent av ekteskap som ender med skilsmisse. Barna godtar imidlertid aldri at deres far og mor skiller seg. Mange av våre politikere er begynt å innse at familier som går i oppløsning, er et stort problem. Det er imidlertid lite de kan gjøre, ettersom dette er et problem som ikke kan løses med politisk makt, akademisk forskning eller penger. Inntil nå har ektefeller ikke forstått fullt ut hvor utrolig viktig deres kjærlighetsforhold er for barna. Vi har aldri hatt en fullgod forståelse av foreldrerollen og derfor vært ute av stand til å vise våre barn det nødvendige eksempel på hva det vil si å være sanne foreldre.

Hvis du er gift, kan du med hånden på hjertet si at du som far eller mor er et perfekt forbilde for dine barn? Prøver du å være en perfekt partner for din ektefelle? Kan du uten å lyve si til din ektefelle at du aldri har vært utro, selv ikke i dine tanker?

Les videre