Første type ansvar 2017-02-27T23:25:15+00:00

Familieverdier

En kort innføring i det grunnleggende

Ansvar overfor Gud, ektefelle og barn (etterkommere)

Vårt første type ansvar

For å utvikle evnen til å uttrykke sann kjærlighet, må vi først utvikle et hjerte som man kun får ved å leve et liv basert på et forhold til Gud. Vi mennesker er skapte vesener, og ble nødvendigvis skapt med en viss hensikt. Vi finner derfor ekte frihet og lykke når vi lever slik Gud, Skaperen, vil vi skal leve.

Ved å følge vår samvittighet blir vårt sinn og vår kropp forent, og vi blir sanne individer.

Ved å leve våre liv for Gud og vår neste, kan vi bli mennesker med et dypt forhold til Guds hjerte og kjærlighet og lære oss å uttrykke sann kjærlighet til våre medmennesker. Det er viktig å forstå Guds hjerte, hans foreldrehjerte overfor menneskeheten, gjennom våre egne forhold til våre barn eller andre mennesker vi føler ansvar for.

Dette er den første formen for ansvar vi har.

De fleste menneskers kjærlighetsforhold er ganske overfladiske. Det er en himmelvid forskjell mellom en slik kjærlighet og kjærligheten som kommer til uttrykk i et liv levd for Gud og sine medmennesker.

Falsk kjærlighet er basert på å sette seg selv i sentrum og utnytte andre. Slik kjærlighet dreier seg for det meste om fysisk tiltrekningskraft og tilfredsstillelse av seksuelt begjær.

Det er i familien vi utvikler vårt hjerte gjennom dets fire sfærer (verdener), idet vi opplever to slags fundamentale forhold. Det ene er det vertikale forholdet mellom foreldre og barn, basert på foreldrenes kjærlighet for sine barn og barnas kjærlighet for sine foreldre. Selv om det er mange barn som må dele foreldrenes kjærlighet med hverandre, svekkes den ikke av den grunn. Det er nok til å gjøre alle barna tilfredse.

Ekteskapelig kjærlighet, som er en form for horisontal kjærlighet, kan imidlertid aldri bli delt med andre enn ens ektefelle. Ingen som har oppfylt den første typen ansvar, ønsker seg en ektefelle som har flere seksualpartnere. Ekteskapelig kjærlighet blir ødelagt med en gang man deler den med andre enn sin ektefelle.

Les videre