Andre type ansvar 2017-02-27T23:36:58+00:00

Familieverdier

En kort innføring i det grunnleggende

Ansvar overfor Gud, ektefelle og barn (etterkommere)

Andre type ansvar

Den andre typen ansvar vi har, er overfor vår ektefelle. Hvis vi ikke greier å ta den første typen ansvar, og vår kjærlighet er overfladisk og bare dreier seg om fysisk begjær, da er det ikke lett å ta den andre typen ansvar. Mann og kone må ha et solid forhold og aldri være utro.

Er det bra å skille seg? Nei. Hvorfor ikke?

Fordi barna aldri vil at foreldrene skilles, og at deres kjærlighet skal ta slutt. Mors og fars kjærlighet er selve roten livet til barna begynte fra, og kilden til barnas personlighet og livsmotivasjon. Når foreldrenes kjærlighet for hverandre går i oppløsning, blir samtidig kilden ødelagt som barna mottar kjærlighet fra. Dessuten blir selve roten ødelagt som deres liv oppsto fra.

♥ Et harmonisk ekteskap er en ideell ramme for å oppdra barn
♥ Ekteskapet fører arvelinjen videre
♥ Ekteskapet gir personlig lykke og tilfredsstillelse
♥ Sunne ekteskap skaper sunne samfunn.

Det er bare som et harmonisk ektepar, når vi blir en forent enhet, at vi er i stand til å formidle den sanne glede, lykke og kraft som Gud representerer, til våre barn og våre medmennesker. Ekteskapet er med andre ord ment å være et hellig partnerskap, som skaper det nødvendige grunnlag for at Gud skal kunne velsigne våre familier. Det er umulig for et enkeltmenneske å opprette et slikt grunnlag på egenhånd. Et harmonisk ekteskap er den nødvendige forutsetning.

Det er bare innen en slik ramme vi kan snakke om likhet mellom kjønnene.

Les videre