Tre stadier med ansvar 2017-02-27T23:20:04+00:00

Familieverdier

En kort innføring i det grunnleggende

Ansvar overfor Gud, ektefelle og barn (etterkommere)

Tre stadier med ansvar

Det er tre stadier med ansvar: ansvar overfor Gud, ansvar overfor vår ektefelle og ansvar overfor våre barn og etterkommere.

Sann kjærlighet kommer alltid fra et sant hjerte, som er roten, opprinnelsen, motivasjonen og den indre kilden til sann kjærlighet, som er uselvisk, varig og stabil.

Falsk kjærlighet har imidlertid ikke noe med et sant hjerte å gjøre og er overfladisk og selvisk, varer ikke og er høyst foranderlig.

Selve motivasjonen for Gud til å skape var sann kjærlighet. Det er av den grunn Gud skapte oss med frihet til å uttrykke vår kjærlighet.

Les videre