Tilbake til Gud via familien 2017-02-27T23:09:18+00:00

Familieverdier

En kort innføring i det grunnleggende

Familien — en nødvendig forutsetning for en kjærlighetsverden

Menneskehetens utvikling og veien tilbake til Gud

Ettersom det ble til en verden langt unna Gud, ble vi ikke del av Guds arvelinje. Menneskets foreldre-barn-forhold til Gud ble brutt, og det onde tok Gud sin rolle.

Det var bare mens de ennå var umodne og befant seg i sin vekstperiode, at de første mennesker kunne falle og forlate Gud. Hele tiden siden da har Gud arbeidet for å få menneskeslekten til å nå samme modenhetsnivå som dens forfedre hadde før de falt.

Etter hvert som vi mennesker utviklet en større modenhet, ble vår kjærlighet for og verdsettelse av våre omgivelser og medmennesker dypere. Hva er det som satte oss i stand til å oppleve en slik utvikling?

—  Sannhet åpenbart til oss gjennom hellige skrifter, som har lært oss å utvikle vårt forhold til Gud, til hverandre, våre samfunn og vår verden.

—  De erfaringer et liv basert på hellige skrifter har gitt oss.

Vi mennesker har fulgt mange forskjellige veier i vår personlige utvikling, og vi har fulgt de foregangsmenn som har vist oss veien.

De som har fulgt Guds veiledning med et oppriktig hjerte, og har opplevd en tilstrekkelig indre utvikling, vil innse at Gud vil at vi skal opprette familier slik han opprinnelig hadde planlagt. Uten en familie full av kjærlighet kan vi aldri oppleve de fire fundamentale formene for kjærlighet som vårt hjerte utvikler seg gjennom.

Selv Gud skulle ønske han kunne være til stede i hjem full av kjærlighet!

Les videre