Kjærlighetens skole 2017-02-27T22:16:46+00:00

Familieverdier

En kort innføring i det grunnleggende

Livets mest grunnleggende forhold

Kjærlighetens skole

Gud designet familien til å være en skole i kjærlighet. Gud skapte oss mennesker for at vi skulle skape familier som skulle lære oss kjærlighet. Forholdene til våre nærmeste i vår familie er livets mest grunnleggende relasjoner fordi de lærer oss kjærlighet. Vi lærer kjærlighetens fundamentale natur gjennom vår mor og far og våre søsken. Deretter flytter vi hjemmefra, gifter oss og fortsetter å utvikle vår kjærlighet gjennom forholdet til vår ektefelle og våre barn i vår nye familie.

Disse forholdene til våre nærmeste danner selve mønsteret for alle andre forhold. Det er gjennom forholdene til våre nærmeste at vi lærer å få våre følelser under kontroll og finne en måte å realisere våre lengsler (mål), basert på normene for sann kjærlighet. Forholdene til våre nærmeste innen familien er selve erfaringsgrunnlaget som bestemmer hvordan vi forholder oss til våre medmennesker.

Når vi realiserer våre følelser og lengsler på en slik måte, kan de blomstre og bli til sann kjærlighet.

I sin velkjente bok Om kjærlighet (The Art of Loving) hevder Erich Fromm at kjærlighet er en kunst vi må lære, som hvilken som helst annen kunstform. Kjærlighet er samtidig den vanskeligste og likevel mest nødvendige kunst for oss alle.

Blant kjærlighetens regler finner vi moralske lover, som slett ikke behøver å være et regelverk man blir undertrykt av, men som tvert imot representerer en samling av normer som legger forholdene til rette for å utvikle og praktisere en ekte kjærlighet.

Selv om moralske regler varierer fra én kultur til en annen, har mange slike regler universell verdi. Hvis de går tapt, vil hele sivilisasjoner gå til grunne, i og med at man da tar fra hver mann og kvinne deres medfødte rett til å lære å elske sine medmennesker. Dette er den mest grunnleggende menneskerettighet.

Særlig er prinsippet å avstå fra sex før ekteskapet for så å være trofast mot sin ektefelle et glimrende ideal for hvert enkeltmenneske og en uhyre viktig faktor når det gjelder å skape harmoni i samfunnet. Det er foreldrenes plikt å selv være et eksempel til etterfølgelse og oppdra barna til å respektere dette idealet, som utgjør selve grunnlaget for at barna skal få en lykkelig fremtid.

Det er nemlig først og fremst i familien vi må lære kunsten å elske våre medmennesker. Familien er en uerstattelig skole i kjærlighet. Det er i vår familie vi har våre første kjærlighetsopplevelser. Å stifte familie og sette barn til verden medfører av den grunn et enormt ansvar, som krever både modenhet og evnen til å gi. Det er blitt grundig dokumentert at barn som vokser opp i konfliktfylte eller ødelagte hjem, tar varig mén av det emosjonelt sett, blir satt tilbake i sin mentale utvikling og mangler et nært forhold til en voksen person de kan se opp til. Senere i livet gjør de akkurat de samme feil som sine foreldre.

Hvis tenåringer viser for stor interesse for det seksuelle, kommer det ofte av mangel på kjærlighet og positiv veiledning hjemme. Det samme gjelder for all annen destruktiv atferd blant unge. Ifølge den franske forfatteren Claude Couderc, som skrev Våre barn og narkotika (Nos enfants face à la drogue, utgitt på Pocket, Paris 1994), er det først og fremst en erstatning for familien mange tenåringer søker når de begynner å vanke i miljøer der narkotika og kriminalitet er dagligdagse ting.

Les videre