Kjærlighetens gi-og-få 2017-02-27T22:44:45+00:00

Familieverdier

En kort innføring i det grunnleggende

En modningsprosess gjennom stadier

Kjærlighetens gi-og-få

Våre evner til å elske andre utvikles gjennom tre stadier. Som barn lærer vi først en passiv form for kjærlighet. Vi lærer å motta kjærlighet fra våre foreldre. Etter hvert, i forhold til våre søsken og venner, lærer vi også å gi, slik at vi blir i stand til å utvikle forhold der begge parter både gir og mottar. Innen ekteskapet opplever vi dette på et enda dypere plan. Det er foreldrekjærligheten som representerer det høyeste utviklingsstadium. Som foreldre er vi ment å lære å gi 100% til våre barn, å utvikle en betingelsesløs, absolutt kjærlighet, en selvoppofrende kjærlighet som ikke tenker på egen vinning.

En sunn og god familie, særlig en familie der Gud er satt i sentrum, skaper de ideelle omgivelser til å få et solid grunnlag fra hvert av disse tre utviklingsstadiene, slik at vi erfarer i våre forhold til våre nærmeste alt som skal til for å utvikle evnen til å elske våre medmennesker.

Les videre