Hjertets fire verdener 2017-02-27T22:33:31+00:00

Familieverdier

En kort innføring i det grunnleggende

En modningsprosess gjennom stadier

Hjertets fire verdener

Hjertets fire verdenerI vår modningsprosess utvikler vår kjærlighet seg gjennom fire stadier: barns kjærlighet til sine foreldre, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet.

Disse stadiene representerer hjertets fire verdener. Idet vi vokser gjennom hver av disse sfærene, utvikler vårt hjerte sin evne til å motta og gi kjærlighet basert på våre forhold til våre medmennesker. Samtidig opplever vi Guds kjærlighet på en stadig dypere måte. Disse hjertesfærene følger naturlig etter hverandre i vår personlige utvikling.

Det er som om vi går på skole og lærer å elske våre medmennesker. Ved å fullføre et lavere trinn, kvalifiserer vi oss til neste trinn. Hvert stadium er et grunnlag for det neste. At vi føler oss elsket av våre foreldre, er en nødvendig forutsetning for gode forhold til våre søsken og våre venner. Søskenkjærlighet er selve grunnlaget for å lykkes i sitt ekteskap. Det har en uhyre negativ effekt på vår åndelige vekst å begynne på ekteskapelig kjærlighet før vår søskenkjærlighet er blitt moden nok.

Mange vet nok ikke hvilken verdi det ligger i søskenkjærlighet. Men det skal sies at søskenkjærlighet er minst like viktig som andre typer kjærlighet.
Jeg har sett at mange er lite opptatt av søsknene sine, til og med krangler, og ikke egentlig er involvert i dem. Etter min oppfatning mener mange at det å være glad i søsken, er teit og umoderne. Det er synd, for det å ha søsken er veldig verdifullt. Jeg er veldig takknemlig for mine søsken, og selv om det hender at vi krangler, så har vi det mest fint sammen.
Det er for eksempel noe helt spesielt når man kommer inn døren etter skolen og de minste roper navnet ditt og løper leende opp trappen for å gi deg en klem. Eller når du er litt nedfor, også kommer alle sammen og spør: Går det bra? Det er også veldig flott å ha noen å prate med. […] Søskenkjærlighet vil også bli viktig senere i livet, i godt og ondt så vil de alltid være med deg. Om kjæresten slår opp, eller huset brenner ned vil de alltid kunne stille opp.
— Fra «Kjærlighet til søsken er også moderne», et bidrag skrevet av Kaspian Nilsen (13), som fikk tredjeplass i Aftenpostens skrivekonkurranse for unge mellom 13 og 21 år om moderne kjærlighet, Si;D-siden, Aftenposten mandag 14. september 2015, del 2 side 13.

Gjennom søskenkjærlighet og ekteskapelig kjærlighet er vi ment å lære å sette andres behov foran våre egne. Vi oppdager da at det er på den måten vi til syvende og sist får våre egne behov tilfredsstilt.

Hver av hjertets verdener inkluderer de forutgående sfærene. I det ekteskapelige forholdet, familiens sentrale forhold, føler et ektepar seg derfor ikke bare som mann-kone overfor hverandre, men av og til som søsken, ja noen ganger til og med som far-datter eller mor-sønn. Innen ekteskapelig kjærlighet finner vi med andre ord de tre andre formene for kjærlighet, nemlig foreldrekjærlighet, søskenkjærlighet og barns kjærlighet.

Det er mulig å lære kjærlighet i en viss grad på skolen eller i samfunnet, men de fundamentale former for kjærlighet må læres i familien.

Familieforbundet setter hverken individet eller ens kirke eller trossamfunn i sentrum. Familieforbundet setter familien i sentrum.

Moralske verdier som fremhever familien, styrer oss unna individualismens fallgruber. Individualismen har ført til en slags egoistisk frihet der «alt» er tillatt.
Hvis vi skal lykkes i livet, må vi la moralske verdier som setter familien i sentrum, være selve grunnlaget for våre personlige verdier og våre samfunnsverdier.

Les videre