En ny begynnelse 2017-02-27T23:50:23+00:00

Familieverdier

En kort innføring i det grunnleggende

Ekteskapet er det sentrale forhold i en familie

Velsignelsen og en ny begynnelse

I Familieforbundet ber vi ektepar om å la Gud bli del av deres ekteskap gjennom Velsignelsen, som markerer en ny begynnelse på ekteskapet.

Selv om vi har en lang vei foran oss, bør vi kunne love at vår kjærlighet skal forbli ren, og samtidig love Gud, kjærlighetens kilde, aldri å være utro mot vår ektefelle. Forholdet mellom mann og kone er det sentrale forhold i en familie. Hvis dét svikter, vil hele familien bli ustabil. Ustabile familier skaper ustabile samfunn.

Løsningen på de enorme problemene skapt av falsk kjærlighet og familier som går i oppløsning, er å vie våre ekteskap til å skape sanne familier, basert på fundamentale familieverdier.

Hver familie har et potensial til å bli målbevisst, dynamisk, idealistisk og sosialt konstruktiv. Dette potensialet kan realiseres hvis familien får en visjon som dreier seg om noe høyere enn sin egen eksistens, og hvis man opplever så mye kjærlighet i familien at man føler Guds nærvær.

En nasjon som har mistet sine drømmer, vil gå i oppløsning. Det samme gjelder for våre familier. Enhver familie trenger en visjon. Det er en av oppgavene til Familieforbundet å gi en slik visjon.