////Vrangforestillinger om kjærlighet
Vrangforestillinger om kjærlighet 2017-02-27T21:41:30+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Vrangforestillinger om kjærlighet

Likevel, selv om kjærlighet fyller våre liv med lys og varme, kan kjærlighetens flammer av og til være høyst destruktive. Når man er forelsket, får man ofte helt urealistiske illusjoner. Når boblen brister, føler man seg sveket og bedradd, noe som igjen fører til håpløshet, alkohol- og stoffmisbruk, ja til og med at man tar sitt eget eller andres liv.

Den kjente psykologen Erich Fromm sa at kjærlighet er verdens vanskeligste, men likevel mest nødvendige kunst å lære. Vår forståelse av denne kunstens regler og prinsipper er uheldigvis tydelig preget av stor forvirring. Underholdningsindustrien og reklameverdenen utnytter den seksuelle tiltrekningskraften for rent kommersielle interesser og maler et naivt og degraderende bilde av kjærligheten, slik at vi til stadighet blir utsatt for, og forført av, falske myter.

Folk stiller større krav til kjærlighetsforhold i det 20. århundre. Likevel har flere og flere menn og kvinner vrangforestillinger om hva slags forhold kjærligheten trenger for å være til stede og utvikle seg. Den seksuelle revolusjonen har gitt oss mer sex, men slett ikke mer kjærlighet. Tvert imot har den ført til spredning av pornografi, seksuelle overgrep, pedofili og motbydelige former for utnytting av mennesker, slik som sex-turisme i fattige land.

På den annen side gir heller ikke en verdikonservativ lengsel etter fortidens stive familietradisjoner særlig mye håp. Slike tradisjoner tok som oftest ikke hensyn til kvinnens frihet. Det vi trenger er en ny forståelse av kjærlighet, som samtidig er i stand til å gi oss helt nye opplevelser på kjærlighetens område.

Vi har idealiserte bilder av kjærligheten — vi vil føle hengivenhet, men ikke underkastelse. Men alle kjærlighetsrelasjoner krever at vi underkaster oss et annet menneske.
Fra «Hensynsløs trøst», et intervju med Sara Stridsberg, svensk forfatter, Morgenbladet 23. – 29. september 2011, side 38-39.