Home/Temaer/Familieverdier/En kunst vi vet altfor lite om/Skolen der vi lærer å elske våre medmennesker – 1
Skolen der vi lærer å elske våre medmennesker – 1 2017-02-27T19:54:27+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Familien er uerstattelig

Skolen der vi lærer å elske våre medmennesker – 1

Om kjaerlighetI sin velkjente bok Om kjærlighet (The Art of Loving) hevder Erich Fromm at kjærlighet er en kunst vi må lære, som hvilken som helst annen kunstform. Kjærlighet er samtidig den vanskeligste og likevel mest nødvendige kunst for oss alle.

Blant kjærlighetens regler finner vi moralske lover, som slett ikke behøver å være et regelverk man blir undertrykt av, men som tvert imot representerer en samling av normer som legger forholdene til rette for å utvikle og praktisere en ekte kjærlighet.

Selv om moralske regler varierer fra én kultur til en annen, har mange slike regler universell verdi. Hvis de går tapt, vil hele sivilisasjoner gå til grunne, i og med at man da tar fra hver mann og kvinne deres medfødte rett til å lære å elske sine medmennesker. Dette er den mest grunnleggende menneskerettighet.

Særlig er prinsippet å avstå fra sex før ekteskapet for så å være trofast mot sin ektefelle et glimrende ideal for hvert enkeltmenneske og en uhyre viktig faktor når det gjelder å skape harmoni i samfunnet. Det er foreldrenes plikt å selv være et eksempel til etterfølgelse og oppdra barna til å respektere dette idealet, som utgjør selve grunnlaget for at barna skal få en lykkelig fremtid.

Det er nemlig først og fremst i familien vi må lære kunsten å elske våre medmennesker. Familien er en uerstattelig kjærlighetens skole. Det er i vår familie vi har våre første kjærlighetsopplevelser. Å stifte familie og sette barn til verden medfører av den grunn et enormt ansvar, som krever både modenhet og evnen til å gi. Det er blitt grundig dokumentert at barn som vokser opp i konfliktfylte eller ødelagte hjem, tar varig mén av det emosjonelt sett, blir satt tilbake i sin mentale utvikling og mangler et nært forhold til en voksen person de kan se opp til. Senere i livet gjør de akkurat de samme feil som sine foreldre.

Les videre