Sex – konstruktiv eller destruktiv – 2 2017-02-25T19:24:00+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Sex atskilt fra kjærlighet

Sex – konstruktiv eller destruktiv – 2

Å bli sveket av sin partner er noe av det tøffeste man kan oppleve i kjærlighetslivet.  Og når kona di i etterkant ikke kan gi deg det du trenger, er det ikke rart om du blir motløs og fortvilet. Mange som blir bedratt, står i en lignende situasjon som den du synes å være i nå; man er villig til å tilgi sviket, men er usikker på den andres følelser og vilje til å kjempe for forholdet. Dette er en av de verst tenkelige situasjonene etter et utroskap, ved at man både må bearbeide sviket og klare å takle den enorme usikkerheten som har oppstått.
— Fra «Hun har bedratt meg»,  av Frode Thuen, professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen, et svar på en henvendelse om utroskap, A-magasinet (vedlegg til Aftenposten), 28. mai 2010, side 62-63.
Den som blir bedratt av sin partner, mister mye av sin tiltro til den andre, til parforholdet og ofte også til kjærligheten i seg selv.  Samlivet som før fremsto som trygt, er plutselig blitt utrygt.  Løgn og falskhet har erstattet det som før var var ekte og sant. Og det som var sikkert, er nå blitt høyst usikkert.  Det er som om selve grunnen i livet er blitt borte under føttene.  Mange beskriver det som et traume.  Og faktisk er de psykiske reaksjonene ofte nokså lik det man ser hos mennesker som er traumatisert i forbindelse med voldshandlinger og alvorlige ulykker.  For eksempel invaderende minnebilder og fantasier, følelser som man ikke har kontroll over, og mer eller mindre kronisk uro og engstelse.
— Fra «Et liv etter sviket», av Frode Thuen, psykolog, et svar på en henvendelse om utroskap, A-magasinet (vedlegg til Aftenposten), nr 49, 8. desember 2006, side 60-61.
Blir du forlatt – er risikoen høy for at partneren din har hatt sex med en annen.  Utroskap topper suverent listen over årsaken til at norske par går fra hverandre.
I Infacts store samlivsundersøkelse for VG oppgir 22 prosent av både kvinner og menn utroskap som den viktigste årsaken til samlivsbruddet.
2013 nordmenn over 18 år har deltatt i den landsrepresentative undersøkelsen om samliv og samlivsbrudd.
Stadig flere nordmenn er utro i forindelse med samlivsbrudd, advarer eksperter.
– Det er bestemt mer utroskap enn før.  Vi har en kultur som ligger så utrolig til rette for det, sier samlivsrådgiver Solveig Vennesland til VG.
Hun får støtte av sexpirator og redaktør for nettmagasinet Cpunktet.no, Cecilie Kjensli:
– Vi reiser alene på firmaturer, jente- og gutteturer og drar på byen alene.  Da utsetter man seg for en del fristelser, sier Kjensli. […] 32 prosent av de spurte i aldersgruppen 18 til 24 år oppgir at utroskap er hovedårsaken til bruddet.
I de andre aldersgruppene oppgir 20 prosent utroskap som den viktigste årsaken til å gå fra forholdet.
– Fra «Hver femte er utro før bruddet», en reportasje i VG tirsdag 27. februar 2007, side 14-15.

Les videre