////Sex – konstruktiv eller destruktiv – 1
Sex – konstruktiv eller destruktiv – 1 2017-02-25T19:12:25+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Sex atskilt fra kjærlighet

Sex – konstruktiv eller destruktiv – 1

Seksuell kjærlighet har en utrolig positiv virkning og tilfører kjærlighetsforhold næring, så lenge vi opplever slik kjærlighet i samsvar med dens egentlige hensikt.

I The Case for Marriage hevder to amerikanske sosiologer, Linda Waite og Maggie Gallagher, at et monogamt forhold egentlig gjør sex bedre.  Basert på data fra to større amerikanske undersøkelser kom de frem til at de som lever i et partnerskap som har vart lenge, har oftere og bedre sex enn de som lever alene.  43% av gifte menn, hevdet f eks å ha sex to ganger i uken.  For menn som levde alene, var tallet 26%.  39% av gifte kvinner hadde sex to ganger i uken, mens tallet for kvinner som levde alene, var 20%.
Waite og Gallagher hevder at et forhold som utelukker andre (eksklusivitet), virker seksuelt stimulerende, som et enestående afrodisiakum:  «Sjansen til å si seg i høyeste grad tilfreds både med den følelsesmessige og fysiske siden ved sex med sin ektefelle eller partner, er minst dobbel så stor for dem som brukte sex til å uttrykke kjærlighet, enn for dem som har sex av andre grunner.»
–  Fra «O come all ye faithful», en artikkel av Yvonne Roberts, The Observer (engelsk søndagsavis), 14. desember 2003, Review section, side 4.

Men når seksuell kjærlighet blir ledet bort fra, eller blir avskåret fra, sin åndelige dimensjon, når den kun er et uttrykk for fysisk begjær eller umodne emosjonelle behov, da virker den destruktivt på vår ånd og skaper barrierer av misforståelser, skam og bitterhet.

Vi mener det er skadelig å skille sex fra følelser, kjærlighet og trygghet. Når sex blir en egen aktivitet løsrevet fra gode rammer, handler det stort sett om å følge sitt begjær og selv oppnå tilfredsstillelse. Partneren blir redusert til et instrument for egen nytelse.
Fra «Trekant — vi bryr oss», en kronikk av Linda Askeland, redaktør i Familie & Medier, Dagen fredag 2. desember 2011, side 3.
Ian, 60, pensjonert pilot, har levd sammen med Mel i 25 år.  Han fikk invitasjoner til sex flere ganger han var hjemmefra: «Folk sier at et livslangt monogamt forhold er noe unaturlig.  Slik jeg ser det, er et sidesprang et ran – et tyveri av et pars tid sammen, ektheten av deres intime forhold og deres fremtidsutsikter.  […] sammenlign alternativene, se på konsekvensene og bestemm deg.  Det er slik voksne oppfører seg, og det vil bare gjøre deg godt.  Dessuten vet jeg at jeg ikke er flink til å leve med en skyldfølelse og kunne ikke holde ut å se Mel såret.»
— Fra «In Praise of Monogamy», en artikkel i The Observer (engelsk søndagsavis), 14. desember 2003, Review section, side 4.