Sann og falsk kjærlighet – 1 2017-02-24T22:49:47+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Fokus gi og fokus ta

Forskjellen på sann og falsk kjærlighet – 1

Vi kan oppsummere forskjellen på sann og falsk kjærlighet i forholdet mellom mann og kvinne slik:

Sann kjærlighet medfører et forpliktende forhold. ● Falsk kjærlighet er ikke interessert i forpliktelser.

♥ Sann kjærlighet er uforanderlig og ikke avhengig av følelser. ● Falsk kjærlighet er skiftende.

♥ Sann kjærlighet er absolutt og eksklusiv. ● Falsk kjærlighet søker flere partnere.

♥ Sann kjærlighet søker en varig lykke. ● Falsk kjærlighet søker øyeblikkets nytelse.

♥ Sann kjærlighet har foreldrehjertet som det sentrale aspekt. ● Falsk kjærlighet er ofte et uttrykk for ens streben etter å tilfredsstille behov som ikke ble oppfylt i barndommen.

♥ Sann kjærlighet skaper et ønske om å inkludere verden og ville investere seg i samfunnet. ● Falsk kjærlighet er to personers ønske om å oppfylle egne behov og ønsker.

♥ Sann kjærlighet varer evig. ● Falsk kjærlighet er kortvarig.

Les videre