Religion, ekteskapelig og seksuell kjærlighet – 2 2017-08-27T21:54:01+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Mangel på eksempler på ekteskapelig kjærlighet

Religion, ekteskapelig og seksuell kjærlighet – 2

Vi ser også tydelig det kompliserte forholdet mellom religion og det seksuelle i de tusenvis av seksuelle overgrep katolske prester har begått i mange forskjellige land.

Et presteskap av menn som lever i tvungent sølibat, inneholder mye uforløst seksualitet, og et høyt personlig frustrasjonsnivå. Brudd på sølibatsloven er derfor noe katolske bispedømmer verden over nærmest regner med. Store bispedømmer har derfor hatt en intern kriseberedskap når en «skandale» plutselig er under oppseiling. […] Men «brudd på kirkens sølibatslov» dreier seg om to ting: enten om et forhold prest/kvinne, eller om presters misbruk av barn og unge. Internt ble disse forholdene likestilt, og kirken skulle selv ordne opp i dem. At det er en vesensforskjell mellom disse to typer forhold, overså biskopene i sin monomane [ensporede, sneversynte] opptatthet av egen kirkerett og kirkens omdømme. En ukultur hadde dermed i flere tiår etablert seg rundt om i kirken.
Fra «Kriminell saligkåring», en kronikk av Rudi Kessel, tidligere katolsk prest, i Klassekampen onsdag 22. juni 2011, side 21.
Katolske prester og andre kirkelige ansatte som har begått overgrep mot barn eller er mistenkt for dette, må alle fjernes fra stillingene sine og anmeldes til politiet, mener FNs komité for barns rettigheter.
— Kirken har på systematisk vis gjort mer for å beskytte sitt eget rykte enn for å beskytte barn mot overgrep, heter det i en fersk FN-rapport som ble offentliggjort onsdag.
Vatikanet får svært hard kritikk for unnfallenhet mot sexovergripere i egne rekker, og det uttrykkes også sterk bekymring for at Vatikanet ennå ikke har erkjent hvor grove forbrytelser det er snakk om.
Kirken har heller ikke iverksatt tilstrekkelige tiltak for å hindre overgrep i framtiden, ifølge FN-komiteen.
I tillegg til å fjerne alle sexovergripere fra stillingene sine, mener FN-komiteen at Vatikanet må gi politiet alt arkivstoff om seksuelle overgrep mot titusener av barn, slik at både overgriperne og de som har vært med på å skjule forbrytelsene, kan holdes ansvarlige.
Det vises til at overgripere er blitt flyttet fra kirkesogn til kirkesogn i et forsøk på å dekke over forbrytelsene, og at sakene nesten aldri er blitt rapportert videre til politiet på grunn av taushetsplikten som katolske prester er underlagt.
Fra «Vatikanet må anmelde alle sexovergripere», en NTB-artikkel i avisen Dagen torsdag 6. februar 2014, side 11.
Den katolske kirke i Australia har betalt 1,8 milliarder kroner i erstatning til tusenvis av ofre for seksuelle overgrep fra prester og andre ansatte. Det gjennomsnittlige erstatningsbeløpet har vært på drøyt 580,000 kroner, viser en gjennomgang gjort av en statlig granskningskommisjon. 4.445 mennesker har stått fram og fortalt om overgrep de som barn ble utsatt for av prester og andre ansatte i kirken. Overgrepene fant sted i årene 1980 til 2015. Kirken har til nå etterkommet kravene fra 3.066 personer, mens 741 krav fortsatt er til behandling.
– Fra «Erstatning for overgrep», en NTB-artikkel i Dagsavisen fredag 17. februar 2017, side 17.
Minst 547 barn skal ha blitt utsatt for fysisk, psykisk og seksuell misbruk i et tysk, katolsk guttekor, Regensburger Domspatzen, ifølge en rapport som ble publisert i går. Ofrene beskriver tiden i koret som «et fengsel, et helvete og en konsentrasjonsleir». Broren til tidligere pave Benedikt, Georg Ratzinger, var leder for koret fra 1964 til 1994, da store deler av overgrepene skal ha funnet sted. Han benekter å ha hatt kjennskap til overgrepene.
Denne avsløringen skjer samme dag som pave Frans’ finansminister, kardinal George Pell, møter i forhørsretten i Australia etter overgrepsanklager. Det er altså andre gang på under en måned at personer med nær tilknytning til to ulike paver blir anklaget for innblanding i alvorlige overgrepssaker. […] Anklagene om overgrep i det tyske guttekoret ble først kjent i 2010, og i 2013 hadde 400 tidligere medlemmer stått frem med sine fortellinger om misbruk. Nå er tallet så høyt som 547, hvorav 67 skal ha vært utsatt for seksuelle overgrep.
Barna skal ha blitt nektet mat, slått med diverse spisse objekter, og ydmyket offentlig. I tillegg skal altså 67 ha blitt utsatt for seksuelle overgrep, fra beføling til voldtekt. Den fysiske avstraffelsen skal ifølge Der Spiegel også ha vært tilknyttet seksuell nytelse. […] Pave Benedikt XVI er kjent for å ha vært tydeligere enn sine forgjengere i arbeidet med å avdekke og forhindre overgrep i Den katolske kirke, og avskjediget hundrevis av prester.
– Fra «Rapport: 547 barn misbrukt i katolsk guttekor», an artikkel av Ingeborg Misje, Vårt Land onsdag 19. juli 2017, side 11.