////Religion, ekteskapelig og seksuell kjærlighet – 1
Religion, ekteskapelig og seksuell kjærlighet – 1 2017-02-25T21:11:36+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Mangel på eksempler på ekteskapelig kjærlighet

Religion, ekteskapelig og seksuell kjærlighet – 1

Vi er nødt til å innrømme at religion og ekteskapelig kjærlighet har et komplisert og uklart forhold til hverandre. For det første er det verdt å merke seg at ingen av grunnleggerne av de største religionene var foregangsmenn når det kom til ekteskapelig kjærlighet, selv om de åndelig sett og hva nestekjærlighet angår, nådde lengre enn sine medmennesker. Buddha forlot kone og barn for å finne sannheten. Jesus forble ugift, mens Muhammed (fvmh) fulgte vanlig praksis på sin tid og hadde flere koner.

Bibelen er slett ikke entydig på hva et ekteskap er. […] vi vet at polygami er en helt alminnelig ekteskapsform i Det gamle testamente. I Det nye testamente er mannen enkelte steder beskrevet som kvinnens hode. Et ekteskap der to partnere er likestilt, finnes knapt beskrevet i Bibelen eller kirkehistorie før i nyere tid. Selv dét er ikke selvsagt i hele den kristne verden. […] Vi har i vår kirke godtatt en radikal endring i ekteskapsforståelsen når vi i liturgien likestiller mann og kvinne.
— Fra «Kampen mot de homofile», et innlegg ved Trond Bakkevig, prost, Aftenposten lørdag 21. desember 2013, Kultur & Meninger-seksjonen side 5.