Lidenskap og forpliktende engasjement – 2 2017-02-27T20:53:36+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Kjærlighet og ekteskap — lidenskap og forpliktelse

Lidenskap og forpliktende engasjement – 2

Det tenåringer egentlig søker, er en kjærlighet som bare er deres egen, og som er basert på et helhjertet engasjement. Som tenåringer har vi alle drømt om å finne vårt hjertes utvalgte, som vi kan tilbringe resten av livet sammen med. Vi vil at vårt kjærlighetsforhold skal vare hele livet, ja til og med, hvis mulig, i all evighet. På denne måten assosierer vi vår første opplevelse av et kjærlighetsforhold med noe evig.

Åtte av ti norske ungdommer mener livslangt ekteskap er den beste formen for samliv.  Det kommer frem i en ny undersøkelse om unge menneskers syn på familieliv (UNGFAM),  der elever i 40 klasser ved to videregående skoler rundt om i landet har besvart et omfattende spørreskjema om samliv og familieliv. «Vi ble overrasket. Vi trodde ikke at ekteskapet sto så sterkt blant unge,» sier prosjektleder Aud Emanuelsen ved Modum Bads Samlivssenter til Vårt Land.
Fra «Unge positive til ekteskap», en artikkel i Aftenposten 24. september 2002.
Skilsmisser, singleliv og seriemonogami til tross:  Tre av fire nordmenn tror på livslang kjærlighet i et parforhold, viser ny undersøkelse. […] Nordmenns sterke tro på livslang kjærlighet kommer fram i en ny måling utført av Visendi. Nesten 1300 personer besvarte spørsmålet «Tror du på livslang kjærlighet i et parforhold?»
75 prosent av de spurte svarte ja. […] Et påfallende trekk ved svarene er de unges optimisme. Kurven peker pent oppover fra 16 til 34 år, og i den typiske etableringsalderen fra 24 til 34 tror hele 84 prosent på livslang kjærlighet i parforhold.
Fra «Vi tror på kjærligheten», en reportasje i Dagsavisen, mandag 11. april 2005, side 10-11.

Et tenåringshjerte har likevel ikke den modenhet et livslangt engasjement krever. Den ideelle kjærlighet tenåringer søker, tilhører deres egen fantasiverden. Samtidig er en lidenskapelig forelskelse noe som også gir seg utslag rent fysisk, og som kroppen reagerer på. Skal det bli harmoni mellom lengselen etter et ideelt kjærlighetsforhold og ens fysiske begjær, er det nødvendig med visse anstrengelser. Man er nødt til å vente til senere med fysisk tilfredsstillelse. Det er ekteskapsidealet som gjør det mulig for tenåringer å forberede et rent hjerte og en ren kjærlighet for sin fremtidige ektefelle. Idealet som å avstå fra sex før ekteskapet representerer, er en logisk følge av idealet som en absolutt kjærlighet utgjør.

Les videre

Se video av foredraget «Sann kjærlighet»