Lidenskap eller trofasthet? – 3 2017-02-27T20:29:52+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Kjærlighet og ekteskap — intensitet og varighet

Lidenskap eller trofasthet? – 3

Verdensreligionene har enten oppmuntret eller pålagt folk til ikke å skille seg. De ser nemlig på ekteskapet som selve grunnlaget for sosial harmoni. Vi må imidlertid innrømme at religionene aldri har kunnet forhindre lidenskapelige erotiske affærer utenom ekteskapet. Religionene har pålagt folk å være trofaste mot sin ektefelle, men troskap i seg selv er likevel ingen garanti for varig kjærlighet. At det ikke fantes skilsmisser før i tiden, betydde ikke nødvendigvis at det var mer kjærlighet mellom ektefellene.

Tidligere var vi par av mange grunner, ikke minst for å klare oss med små ressurser i en strevsom hverdag. I dag er dette annerledes.  Ekteskapet er ikke lenger en sosial nødvendighet. Kvinnenes økende økonomiske uavhengighet og frigjøring har vært med på å forandre den tidligere familiestrukturen, og samfunnsutviklingen har gitt rom for en mer individualistisk orientering. [….] Vi kan i dag klare oss selv, men vi danner likevel par som tidligere.  Endringen er imidlertid at parforhold i dagens vestlige verden bygges på så usikre faktorer som kjærlighet, seksualitet, følelsesmessig tilfredshet, trygghet og kanskje «lykkeverdi».  Forholdet blir dermed langt mer sårbart overfor følelsesmessige problemer og konflikter, som vil og må oppstå i ethvert forhold. Videre virker det som om vi har mindre toleranse for negative opplevelser i parforholdet – på godt og ondt. Vi orker mindre å leve i smerten med dårlig fungerende parforhold, men vi tåler også mindre krenkelser og undertrykkelse fra partneren. Resultatet er et økende antall skilsmisser, men troen på ekteskapet synes allikevel ikke å være fallende.
Fra «Den vanskelige kjærligheten», et innlegg i Du & jeg-spalten i Vårt land av prest Helga Haugland Byfuglien og lege Egil Østebrød. Vårt land, fredag 16. mai 2003, side 41.
«I det førmoderne Europa var ekteskap basert på økonomi. Nå er kjærligheten individualisert og koblet til frihet. Men når «kjærligheten er det eneste limet» i forholdet, så blir ekteskap og samboerforhold skjørere enn det var tidligere. Derfor får vi denne økningen i samlivsbrudd. Tidligere var dilemmaet hvordan man skulle bli «godt» gift, nå er problemet å holde på lidenskapen.»
Fra «Samliv – et offentlig anliggende», kronikk ved Kåre Nygård, leder i Nasjonalforeningen Rådet for barn og familie, i Aftenposten, morgenutgaven, 26. oktober 1997, side 11.