Lidenskap eller trofasthet? – 2 2017-02-27T20:21:54+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Kjærlighet og ekteskap — intensitet og varighet

Lidenskap eller trofasthet? – 2

Hvordan kan vi skjerpe appetitten på å holde sammen i gode og onde dager? Hvordan kan vi vekke en lyst til det gode og et oppriktig ønske om et realt og skvært forhold uten dobbel bokføring? Hvordan kan det gå sport i å velge håp om utvikling fremfor troløst sporskifte? […] Den danske filosofen og etikeren K.E. Løgstrup var et helt liv opptatt av disse spørsmålene og sa: «Kjærlighet er konsentrert oppmerksomhet mot den andre, som så vekker den andres gjensvar». I en artikkel som ble publisert etter hans død: «Kjærlighetens veie og vildeveie. Bemærkninger til Suzanne Brøgger», er han nettopp opptatt av tidsåndens tendens til å erotisere menneskers sosiale liv og gjøre oss til våre lysters fanger. […] Løgstrup [hevder]: «Erotisk eksklusivitet gjør forholdet til andre mennesker fritt, mens troløsheten skaper splittelse, rivalisering og ufrihet […] Lidenskap er en intensivering og fokusering på den andre som skal pågå hele livet. Lidenskap er å ville ett; med andre ord konsentrert oppmerksomhet mot den ene».
— Fra «Pirrende trofasthet», en artikkel av Per Arne Dahl, prest i Trefoldighetskirken, Oslo, Aftenposten søndag 29. november 2009, kulturseksjonen side 18.
Det finnes en veldig kraft i to kropper som kjenner hverandre godt.  Det synes Niels Fredrik Dahl, som hyller trofasthet med sin nye bok [«I fjor sommer»].
— I vår kultur lærer vi jo at det å være trofast er det kjedeligste i hele verden; at de mest spennende seksuelle opplevelsene er de som er utenomekteskapelige.  Men hovedpersonen i boken mener at det er en enda større sensualitet og seksualitet i det å være tro enn i å være utro.  Så spørs det om man gir seg selv den sjansen; å kjenne noen så godt. […] — Jeg vil gjerne løfte et flagg for trofastheten! smiler forfatteren, som er gift med Linn Ullmann.
Fra «Flagger for trofastheten», en artikkel av Lena Storvand i VG tirsdag 4. november 2003, side 53.
Tabloidavisene kommer stadig med nye undersøkelser som forteller hvor vanlig utroskap er.
Alle ønsker seg troskap, men mange stiller ikke det samme kravet til seg selv og tillater seg å smake på et liv i gråsoner. Fristelser har til alle tider vært en stor utfordring for mennesket, og i vår tid med sms og nett er de lettere tilgjengelig enn før.
– Fra «Brutt tillit. Igjen.», parcoach Torbjørn Nordvolls svar på et leserbrev om trofasthet i Vårt Land fredag 14. september 2012, side 30-31.