Kjærlighetens destruktive side – 3 2017-02-25T20:21:37+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Misbruk av sex

Kjærlighetens destruktive side – 3

Erfaring viser at kjønnsdriften kan være uhyre destruktiv. Samtidig vet vi at kjærlighetsfølelser er kilde til det voldsomste hat. Vi er nødt til å innse at mennesket har mistet selve nøkkelen til en varig og konstruktiv sann kjærlighet.

Både norske og utenlandske studier viser at risikoen for psykiske problemer er svært høy for mennesker som utsettes for seksuelle overgrep.
— Mange opplever å miste tilliten til andre mennesker. Ofte har de stor skyldfølelse og vi vet at risikoen øker for at de begynner med selvskading, forteller psykolog Siri Thoresen, som er en av forskerne bak undersøkelsen [En landsomfattende undersøkelse fra Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress].
En undersøkelse fra 2007 viser at barn som opplever «milde» seksuelle overgrep, har 2,5 ganger større risiko for selvmordsforsøk.
— Mange av dem som kommer til oss, sliter med psykiske problemer som er senskader etter seksuelle overgrep. Mange driver med selvskading, isolerer seg, har angst og noen har også selvmordstanker, sier Lisa Arntzen, kommunikasjonssjef for Dixi, et støttesenter for overgrepsutsatte i Oslo.
Rapporten viser at seksuelle overgrep mot barn som oftest gjøres av en barnet kjenner og har tillit til.
Det kan være hjemme, av slektninger, naboer, trenere, lærere, søskenbarn, foreldres venner eller andre barnet kjenner.
— Fra «Hver femte jente opplever seksuelle overgrep», en artikkel av Kaja Skatvedt i Aftenposten tirsdag 18. mars 2014, hovedseksjonen side 8.
«Hvor mange mennesker vet hva som er forskjellen på en mani man gir etter for, og en skjebne man aksepterer fullt og helt?»
Denis de Rougemont (sveitsisk idéhistoriker, 1906-85) ( fra «L’amour et l’occident» (skrevet 1939), «10-18», Plon, 1972, s 335)
Nylig har en […] danske — Lars von Trier — laget filmen «Nymphomaniac», som like gjerne kunne vært kalt «Kaos og sex». Tesen er at seksuelle drifter i fri flyt vil undergrave samfunnet.
Fra «Kaos og kjærlighet», en artikkel av Hans Jacob Orning i Klassekampen mandag 3. februar 2014, side 11.