Kjærlighetens destruktive side – 2 2017-02-25T20:14:33+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Misbruk av sex

Kjærlighetens destruktive side – 2

I Zohar, Kabbalas viktigste skriftsamling, står det at Eva lå med en erkeengel. Ifølge Bibelen dekket Adam og Eva sine kjønnsdeler etter sitt feiltrinn, noe som tydelig viser at beretningen egentlig dreier seg om misbruk av kjærlighet. Først ble den første kvinne forført i sin ungdom av den langt eldre erkeengelen Lucifer, den såkalte «Slangen». Deretter forførte den falne Eva Adam. Se videoen Det ondes opprinnelse for en detaljert forklaring av dette.

 Det står lite om hvordan engler egentlig ser ut i Bibelen. Når de åpenbarer seg for menneskene, er det imidlertid gjerne som mennesker i hvite eller skinnende klær. Av og til oppfører de seg også høyst jordisk.
— Englene har seg med «menneskedøtrene» […] Det blir sett på som en av grunnene til syndfloden: Man har hatt seg på tvers av artene, sier Dag Øistein Endsjø, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Disse «gudesønnene» ble oppfattet som falne engler, og opptrådte senere som demoner i Satans tjeneste.
Fra «Englenes hemmelige liv», en stor artikkel av Kjersti Nipen i A-magasinet nr. 52 i 2014 (vedlegg til Aftenposten), side 34-39, Aftenposten onsdag 24. desember 2014.