Kjærlighetens åndelige dimensjon – 4 2017-02-27T17:35:56+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Kjærlighetens åndelige dimensjon – 4

Ekte kjærlighet varer evig fordi den er basert på uselviskhet. Ekte kjærlighet består i å leve for andre. Det er imidlertid umulig å oppnå et slikt modent hjerte over natten. Det krever tid og en masse anstrengelser. Overgangsalderen i tenårene er den ideelle alderen for å utvikle den rette holdning. En kan lære seg å leve for andre og utvikle et uselvisk hjerte gjennom forholdet til sine venner og ved å være lojal overfor andre, tjene andre, fornekte seg selv og respektere andre. For å lære seg slike ting er vi nødt til å først få kontroll over vår egen egoisme, særlig når det kommer til seksuelt begjær. Uten å ha lært seg selvkontroll, kan sann kjærlighet umulig få styre vårt liv og dets mest intime aspekter, vårt seksualliv.

«Da Gud skapte oss, investerte han seg selv 100%. Å leve for andre er ensbetydende med å gi seg selv fullt ut, helt til vi ikke har mer å gi. Kun da vil din partner få det travelt med å fylle tomrommet som oppstår, med sin kjærlighet.»
– Fru Hak-ja Han Moon.

Les videre