Kjærlighetens åndelige dimensjon – 3 2017-02-27T17:27:40+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Kjærlighetens åndelige dimensjon – 3

Ved Universitetet i Chicago har det blitt forsket på om man blir lykkeligere av å skille seg.  Konklusjonen til forskerne er at dette ikke er tilfelle.  Det man ønsket å finne ut, var hva som var veien til lykke for mennesker som var misfornøyde med ekteskapet.  Det oppsiktsvekkende var at de som valgte å holde ut i ekteskapet, endte opp like lykkelige som de som valgte å skille seg.
Det viste seg at problemene som oppstod, var noe de fleste par klarte å jobbe seg gjennom, og som ble lettere å takle med tiden. […]  Flere av ekteparene som valgte å skille seg, opplevde at de satte i gang negative hendelser de selv ikke hadde kontroll over, og at relasjonen til partneren og barna forandret seg.[…] disse forskningsresultatene viser at fordelene med skilsmisser er oppskrytt, sier sosiolog Linda Waite ved Chicago-universitetet, [som ledet prosjektet utført av et team av forskere som har spesialisert seg på familiespørsmål.  Prosjektet heter «Does Divorce Make People Happy? Findings from a Study of Unhappy Marriages» og ble utgitt 11. juli 2002].
Fra «Skilte blir ikke nødvendigvis lykkeligere», en artikkel i Vårt Land, mandag 29.juli 2002, side 4-5.
Antallet uføretrygdede er økt kraftig siden 70-tallet. Nå har forskerne Morten Blekesaune og Einar Øverbye ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) utgitt en rapport som viser at flere skilsmisser kan være én av årsakene. NOVA-forskerne mener at skilsmissestatistikken kan forklare 30 prosent av økningen i uførepensjoneringen av menn, og 10 prosent av økningen for kvinner.
Tidligere undersøkelser har vist at uføre mye oftere er skilt enn de som er i arbeid. Dette gjelder særlig menn. […] Forskerne mener ekteskapet fungerer som en buffer som beskytter mot dårligere helse.  Ektefolk kontrollerer hverandres adferd slik at helseskadelig oppførsel hindres, mens helsemessig mer gunstig livsstil stimuleres. De støtter og oppmuntrer hverandre moralsk og økonomisk, og ekteskapet kan være viktig for å opprettholde sosiale relasjoner med andre, mener forskerne.
Fra «Skilte blir oftere uføre», en artikkel av Lars Kluge i Aftenposten, morgenutgaven, onsdag 10. desember 2003, side 5.