Home/Temaer/Familieverdier/En kunst vi vet altfor lite om/Kjærlighetens åndelige dimensjon – 1
Kjærlighetens åndelige dimensjon – 1 2017-05-01T08:31:43+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Kjærlighetens åndelige dimensjon – 1

Det er viktig at vi fremfor alt baserer våre ekteskap på kjærlighetens åndelige dimensjon, som har å gjøre med å selv ville investere seg i sin partner, å ville gi 100%. Det «horisontale» forholdet mellom mann og kone trenger en «vertikal» akse. Det er nemlig ikke bare en psykologisk og fysisk side ved et ekteskap. Den viktigste siden er den åndelige. Derfor er idealet at ekteskapet gir oss en total opplevelse av kjærlighet, der det åndelige og det fysiske blir harmonisert.

Kjærligheten strekker seg utover bare det å være en følelse, og den har moralsk dimensjon, mener forsker:
Kjærlighet, følelser og romantikk er temaer som tradisjonelt har fått lite oppmerksomhet i vitenskapelige avhandlinger og filosofiske resonnementer. De som har vært opptatt av dette, har gjerne blitt henvist til lyrikk, romaner og kulørt ukepresse. Hører i det hele tatt kjærligheten hjemme i filosofien og vitenskapens verden?
Filosofen Monica Roland mener det.[…] Nylig disputerte hun på avhandlingen «What is Love» ved Universitetet i Oslo.
Her undersøker hun om det finnes noen grunnleggende trekk ved kjærligheten som sådan. Roland mener at kjærlighetens ulike fasetter, fra vennskap til morskjærlighet og romantisk kjærlighet, har noen essensielle egenskaper til felles.
– Kjærligheten er en moralsk emosjon. Det vil si at respekt for den andre er en nødvendig betingelse for kjærligheten, sier hun. […] – Det er ingen tvil om at kjærligheten er opphav til både gode og dårlige følelser, men når jeg snakker om kjærlighet som en moralsk emosjon, snakker jeg om noe annet enn forelskelse.
Moralske emosjoner er en viktig årsak til at vi blir motivert til å gjøre noe for andre mennesker til tross for at det noen ganger kommer med store omkostninger for oss selv, slår den nybakte kjærlighetsdoktoren fast.
– Forestill deg for eksempel en forelder som løper inn i et brennende hus for å redde sitt barn. Det sier noe om hvor sterk kjærligheten er som en motivasjonsfaktor.
– Fra «Jakten på kjærligheten», en artikkel av Dag Eivind Undheim Larsen i Klassekampen fredag 28. april 2017, side 22-23.

 

«Det er først og fremst gjennom kjærligheten man fatter det guddommelige.»
— Johan Falkberget
Fra en artikkel i Vårt Land, fredag 13. august 2004, side 22.

Det er av den grunn at en dynamisk opplevelse av å tilhøre Gud er en forutsetning for å skape et varig og tilfredsstillende ekteskapsforhold, som er i stand til ikke bare å overleve i lengden, gjennom fristelser og prøvelser, men som blir dypere og sterkere gjennom slike opplevelser. Å inngå et ekteskap som Gud ikke kan være del av, er som å bygge et hus på sand og leire.

    — Etter den seksuelle revolusjonen på 1960-tallet skulle begjæret bestemme alt, og kjærligheten ble sett på som gammeldags. Dette har snudd. Nå skal kjærlighetsforholdet inneholde både kropp og ånd, det skal være en komplett kjærlighet, [sier Pascal Bruckner, fransk filosof og forfatter, født 1948.] — Fra «Den siste, store verdien», en artikkel av Sandra Lillebø, Klassekampen tirsdag 7. juni 2011, side 26-27.