Guds evige familieideal 2017-02-24T23:31:09+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

En dyp kjærlighet i relasjonene i familien

Løsningen: Guds evige familieideal

Dr. Sun Myung Moon bringer i dag menneskeheten et budskap som går rett til kjernen av disse spørsmålene. Han og hans kone utstråler en fast overbevisning om at en ny verden holder på å bli til, der vi mennesker blir som nye gjennom en intens opplevelse av sann kjærlighet i våre familier. Ifølge dr. og fru Moon representerer en slik opplevelse den fundamentale løsningen på menneskehetens problemer. En verden der det er fred og varig velstand, vil kun bli realisert når vi, i våre familier, fullt ut kan utvikle det potensialet Gud skapte oss med, som barn, som søsken, og deretter som ektefeller, foreldre og besteforeldre.

Gud er nemlig kilden til kjærlighet. For at vi skal bli ett med kjærlighetens opphav, må vi oppleve de forskjellige former for kjærlighet Gud ville vi skulle oppleve i våre familier, barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Det er det aller viktigste i livet. Det er det som gir livet mening og dybde.

Det er selvsagt mangt og meget i livet og samfunnet som forhindrer oss i å oppleve en dyp kjærlighet i relasjonene i familien. Derfor er det uhyre viktig å forstå hvor dyrebar en slik kjærlighet er, og hva den egentlige hensikt med livet er. Da blir du bedre i stand til å prioritere riktig i livet.

Les videre

Se videoen «Sann kjærlighet»

Se videoen «Hensikten med livet»

Se videoen «Hensikten med å skape»