Forelskelse og tiltrekning – 3 2017-02-27T18:38:50+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Lett å falle for en tiltrekkende person

Forelskelse og tiltrekning til det motsatte kjønn – 3

Avstandsforelskelse er […] nokså utbredt blant både kvinner og menn, også når man er i et parforhold. Det går blant annet frem i en undersøkelse som Bente Træen [seksualvaneforsker] og jeg [Frode Thuen] nylig la frem. Her rapporterte ca. 28 prosent at de hadde vært forelsket i en annen enn partneren.
Hva en slik avstandsforelskelse vil føre med seg, vil nok variere. […] mange kan lære noe av dine erfaringer. Spesielt de som tenker at enhver forelskelse bør leves ut, eller som ikke tenker på konsekvensene av å leve den ut. For hvis man er i et parforhold og har til hensikt å fortsette i forholdet, er det ikke særlig klokt å forfølge forelskelsen. I stedet for å gi seg hen til fascinasjonen og drømmene om hvordan ting kunne ha blitt med den andre, bør man heller prøve å bruke forelskelsen til å finne ut hvordan man kan få det bedre med den partneren man allerede har. Ved å ta tak i det man er misfornøyd med — slik du har gjort. Eller ved å bli mer bevisst på kvaliteter ved partneren og parforholdet, som man kanskje har tatt for gitt.
Fra «Avstandsforelsket», svar på et leserbrev til Frode Thuen, professor i psykologi ved Høgskolen i Bergen, A-magasinet fredag 25. januar 2013, side 52-53, vedlegg til Aftenposten.
En annen årsak til de stygge skilsmissetallene kan være de høye forventningene vi har til at spenning og forelskelse skal være på topp hele tiden, mener [Åsa] Rytter Evensen [samlivsrådgiver og lege]. — Sånn er det ikke, og det må vi tåle om vi vil være i et ekteskap.  Jeg synes vi i utgangspunktet skal regne med å holde sammen livet ut.  Det må vi være innstilt på og jobbe med, fra dag en, sier hun.
Fra «Vi skilles som aldri før», en artikkel i Dagsavisen fredag 3. september 2004, side 8.
[…] de fleste av oss elsker det som går av seg selv. Kan vi slippe anstrengelse og forsakelse, er vi lykkelige. […] Tendensen i vår kultur er å følge minste motstands vei, velge de korte distanser og satse på det som går mest mulig av seg selv. Vi kjøper heller nytt enn å reparere, vi bytter heller en vare enn å ta vare på det vi har. Det er slutt på å lappe klær. Det er enklere å kjøpe nytt. […] Derfor velger vi heller en ny partner der ute enn å investere i den partner vi har hjemme.
Fra «Forfallet kommer av seg selv», en artikkel av Per Arne Dahl, menighetsprest i Åmot kirke, Modum, Aftenposten, søndag 15. august 2004, tabloiddelen, side 21.