Familien og myndighetene – 2 2017-02-27T19:02:34+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Myndighetenes holdning i familiespørsmål

Familien og myndighetene – 2

Bondevik II-regjeringen (2001-2005) var for samlivskurs, men de rødgrønne som overtok i oktober 2005, hadde helt andre meninger og reduserte drastisk støtten til slike kurs.

Det er derfor synd at regjeringen [Den rødgrønne] kutter i støtten til samlivskursene «Hva med oss?» for foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne, og «Godt samliv» for førstegangsforeldre. […] Dette er ikke et engangstilfelle. Dessverre ser vi stadig eksempler på regjeringens motvilje mot å anerkjenne familiens viktige og unike rolle i samfunnet. Gjentatte ganger har de gjennom sine politiske prioriteringer vist at de ikke har tillit til at familiene kan ta valg som passer sin livssituasjon best. Tvert imot vil de ha en tvungen foreldrepermisjon, de ønsker å fjerne kontantstøtten, og forslag om obligatorisk barnehage, og mulighet for heldagsskole viser en politisk kurs som går i retning av statliggjøring av familielivet.
Fra «Svekker familiene», et leserinnlegg ved Linda C. Hofstad Helleland, familiepolitisk talskvinne for Høyre, Vårt Land onsdag 8. desember 2010, side 25.
Men regjeringen har blitt kritisert for å nedprioritere forebyggende arbeid for ektepar. Psykolog og samlivsekspert Frode Thuen mener de rødgrønne politikerne har ofret samlivskursene […] Kristelig Folkepartis (KrF) familiepolitiske talsmann, Øyvind Håbrekke, er oppgitt over de rødgrønnes familiepolitikk.
— Regjeringen har systematisk bygget ned arbeidet og kuttet i de tjenestene som skal forbygge samlivsbrudd, sier han.
— Fra «Prioriterer ikke å forebygge skilsmisser», en artikkel av Kristina Furnes i avisen Dagen mandag 11. mars 2013, side 16.
[…] det forebyggende familievernet har fått langt dårligere kår under den rødgrønne regjeringen. […] Den manglende interessen for å satse på forebyggende tiltak viser seg i reelle nedskjæringer i budsjettene til familieverntjenesten i hele perioden under de rødgrønne. Flere av familievernkontorene har måttet nedbemanne, og ellers skjære virksomheten inn til beinet. Aller tydeligst kommer nedprioriteringen til uttrykk i forbindelse med tilbudet «Godt samliv», som ble lansert av Bondevik II-regjeringen i 2004. Dette var et strukturert tilbud til alle førstegangsforeldre, med fokus på hvordan man best kan ivareta samlivet i overgangen til foreldrerollen. For å stimulere kommunene til å tilby programmet, ble midlene øremerket. Og responsen var overveldende; allerede etter ett år hadde mer enn 200 kommuner begynt å tilby «Godt samliv» til nybakte foreldre, og de aller fleste foreldrene var svært tilfreds med tilbudet, viste evalueringer som ble foretatt. Men noe av det første Karita Bekkemellem gjorde da hun ble barneminister i oktober 2005, var å ta bort øremerkingen av midlene. Med det som resultat at stadig flere kommuner valgte tilbudet bort.
Bedre ble det ikke med Audun Lysbakken som barneminister. For fra og med 2011 ble midlene til «Godt samliv» mer enn halvert. Og i dag er det bare et fåtall kommuner som fortsatt har dette tilbudet.
Fra «Forebyggende familievern», et innlegg av Frode Thuen, professor, Senter for kunnskapsbasert praksis, Høgskolen i Bergen, Dagsavisen tirsdag 5. mars 2013, side 5.