Familien og myndighetene – 1 2017-02-27T18:54:43+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Myndighetenes holdning i familiespørsmål

Familien og myndighetene – 1

Litt om myndighetenes holdning i familiespørsmål:

Regjeringen (Bondevik II) vil sende alle foreldre på samlivskurs. Alle ektepar og samboere skal få tilbud om en dags gratis samlivskurs av regjeringen, når de får sitt første barn. [….] Det er i regjeringens familiemelding, som familieminister Laila Dåvøy la fram i Bergen onsdag ettermiddag, storsatsingen på gratis samlivskurs blir lansert. Målsettingen er at både ektepar og samboere skal få bedre hjelp til å håndtere konflikter og mestre samlivet. Dåvøy håper at i hvert fall halvparten av landets kommuner i løpet av et par år kan ha tilbud om slike kurs til nybakte foreldrepar. Om lag 40 000 norske kvinner og menn blir hvert år foreldre for første gang. Statsråden er spent på etterspørselen, for dette vil være et frivillig tilbud.
Fra «Samliv med helsegevinst», en artikkel av Jan Arild Holbek i Vårt land, fredag 2. mai 2003, side 4-5.
14 år etter at ideen om samlivskurs vart latterliggjort og torpedert, var det i går brei samling i Stortinget om å tilby gratis kurs for alle nybakte foreldre.
Siden 1989 har det vakse fram mange tilbod om kurs i frivillig regi. No skal det offentlege sikre tilbod om gratis kurs til alle som får det fyrste barnet sitt.
Fra «Frå strid til samling — Stort fleirtal i Stortinget for samlivskurs», en artikkel av Johannes Morken i Vårt Land fredag 28. november 2003, side 2-3.
«Sunt ekteskap-initiativet» kaller Bush-administrasjonen det nye forslaget, som skal hjelpe par, særlig fattige par, til å takle ekteskapelige problemer på en sunn måte.  For den nette sum av 1,5 milliarder dollar skal de kurses opp til å samarbeide bedre.
Flere konservative grupper skal ha bedt Bush-administrasjonen om å forsvare det tradisjonelle ekteskapet mer aktivt.
Fra «Bush har ekteskapsplaner», en artikkel av Kristin Nilsen, Aftenposten, aftenutgaven, fredag 16. januar 2004, side 23.
Stadig yngre ungdommer blir samboere. Nå skal elever på videregående skole få kurs om samliv og kommunikasjon.
Meldingen kommer fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR). De jobber i disse dager med å ferdigstille et flunkende nytt kurs for elever på videregående. […] Denne høsten lanserer BUFDIR kurset «Du, jeg — vi» for elever på videregående skoler.
Fra «Kurser ungdom om samliv», en artikkel av Sigbjørn Kiserud, Vårt Land fredag 20. juli 2012, side 6 – 7.