Familien og den rådende kultur – 3 2017-02-27T19:45:35+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Kjærlighet og ekteskap — mangel på gode eksempler

De kulturelle omgivelsers negative innstilling til familien – 3

Hvert enkeltmenneske må i dag selv ta ansvar for å få et stabilt ekteskap. Ingen kan regne med å få noen hjelp lenger fra samfunnets struktur og skikker til å finne en slik stabilitet. Våre kulturelle omgivelser har nemlig i høyeste grad en negativ innstilling til verdiene som er selve forutsetningen for stabile ekteskap. I tillegg har færre og færre unge eksempler verken i sine egne familier eller samfunn på andre som har greid å skape lykkelige ekteskap.

«Vi tilhører en kultur hvor det synes å gå en skjebnesvanger moralsk brist tvers gjennom ekteskap og samboerskap. Lysten er blitt etisk prinsipp og sødmen er blitt moralsk norm».
Fra «Utroskapens skyhøye pris», en artikkel ved Per Arne Dahl, prest, forfatter og tidligere leder for Modum Bads samlivssenter, Aftenposten, søndag 20. oktober 1996, side 26.