En videreutvikling av religion 2017-02-24T23:21:14+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Veien til Guds opprinnelige ideal

En videreutvikling av religion

Som en videreutvikling av veien som ble åpnet av de monoteistiske religioner, har Gud gitt dr. og fru Moon ansvaret for å vise menneskeheten veien til Guds opprinnelige ideal for ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. De personifiserer og representerer en sann åndelighet, der familien står sentralt, og gir familien tilbake dens grunnleggende rolle i mannens og kvinnens utvikling.

Se videoen «Religion er veien; hva er målet?»

 

Den høyeste lære i de forskjellige religionene er å leve for andre. Det er selve kjernen i sann kjærlighet. Ektemannen må leve for kona si og kona for ektemannen. Sammen må de leve for barna sine. I en slik familie vil Guds kjærlighet fullt ut være til stede. Den som setter sine egne interesser høyest når han eller hun gifter seg, kan aldri realisere sann kjærlighet.
 – Dr Sun Myung Moon