Det ødelagte idealet – 1 2017-02-24T23:40:20+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Misbruk av sex gjorde en ideell verden umulig

Det ødelagte idealet – 1

Adam og EvaSyndefallet innebar at det mest dyrebare ble ødelagt, nemlig kjærlighet. Det er av den grunn Adam og Eva skammet seg over sitt kjærlighetsliv og begynte å assosiere sine kjønnsorganer med en følelse av skam. Det var nemlig gjennom misbruk av kjønnsorganene at det onde kom inn i verden. Dette førte til at det ble umulig å danne harmoniske familier og samfunn.

Historien om Adam og Eva viser oss dessuten hvordan idealet som Sanne foreldre utgjør, ble ødelagt (gikk tapt). Dette idealet er selve grunnsteinen til Guds rike. Ved å basere sin ekteskapelige kjærlighet på en motivasjon preget av umodenhet og følelser som avvek fra det som skulle ha vært det normale, mistet Adam og Eva samtidig sin mulighet til å bli levende uttrykk for Guds foreldrekjærlighet. Dette resulterte i hatet og volden som ifølge Bibelen preget deres sønner, Kain og Abel, sitt forhold til hverandre. Dette innebærer at menneskets seksuelle utskeielser er den opprinnnelige årsak til all vold. Vi forstår dessuten at vi mennesker aldri kan akseptere hverandre som søsken uten først å ha opplevd sann foreldrekjærlighet.

Ifølge Guds ideal skulle familien ha blitt selve grunnlaget for et harmonisk samfunn og samtidig gitt oss de rette omgivelser for at våre hjerter fritt skulle kunne utvikle seg. Ingenting kan erstatte familien på dette området.

Les videre