Åndelig søken og livspartner 2017-10-22T14:23:26+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Avstå fra sex eller et liv som gift?

Menneskets åndelige søken vs. menneskets søken etter en livspartner

Ingen religion har greid å gi oss mennesker en omfattende visjon om ekteskapelig og seksuell kjærlighet, og i enda mindre grad vist en vei som gjør det mulig å realisere en slik kjærlighet. På samme måte har ingen religion greid å gi en klar forståelse av hva som utgjør selve roten til ondskapen som ødelegger kjærligheten, og i enda mindre grad greid å eliminere denne ondskapen.

Derfor anbefaler forskjellige religioner det de ser på som det høyeste ideal, nemlig å avstå fra ekteskapelig og fysisk kjærlighet. De ser på dette som eneste måte vi kan unngå å bli uren på i en verden preget av ursynden, samt unngå å bli dominert av fysiske drifter og det ubevisstes komplekser.

Mennesket har med andre ord hele tiden vaklet mellom to idealer som ikke lar seg forene. På den ene side finner vi menneskets åndelige søken, som kan betraktes som noe individuelt eller noe kollektivt. På den annen side finner vi menneskets søken etter en partner man lengter etter å dele livet med, eller menneskets søken etter det evigt feminine eller det evigt maskuline. Mennesket har dessuten aldri lykkes i å realisere sin drøm om en ekteskapelig kjærlighet som fullt ut reflekterer Guds kjærlighet.

Katolske prester, munker og nonner blir hele tiden konfrontert med dette dilemmaet. Dette kommer tydelig til uttrykk i de mange overgrepssaker som har rystet Den katolske kirke de siste tiårene.

Etter mitt skjønn må katolske prester få lov til å gifte seg eller være i et forhold der den seksuelle naturen går sin normale gang, slik at overgrep ikke blir en katolsk synd gang på gang.
— «Katolske prester må få gifte seg», et debattinnlegg av Karine Folgen-Solberg, kunstner, Aftenposten fredag 12. april 2013, Kultur & Meninger-seksjonen side 5.