Home/Temaer/Familieverdier/En kunst vi vet altfor lite om
En kunst vi vet altfor lite om 2017-02-27T21:53:07+00:00

Familieverdier

Kjærlighet og ekteskap – virkelighet og ideal

Kjærlighet – en kunst vi vet altfor lite om

kjærlighetSamme hvilke mål vi setter oss i livet, er det kjærlighet vi egentlig trakter etter og ønsker oss. Verken penger, makt, berømmelse eller kunnskap vil noensinne gjøre oss tilfredse. Vi lengter alle etter å oppleve den glede det er å gi og motta kjærlighet. Ingen jordiske skatter kan erstatte hjertets skatter. Uten kjærlighet blir livet grått og ensformig.

Hvis kjærligheten blir borte, er det vi som blir borte. Hvis godheten blir borte, er det vi som blir borte. Hvis trofastheten blir borte, er det våre liv som smuldrer bort. Uten kjærlighet dør vi. Med kjærlighet blir vi levende. Ja, vi blir sterke av å elske og velsignet av å elske.
— Fra «Snikseksualisering av kjærligheten», en artikkel av Per Arne Dahl, prest i Trefoldighetskirken, Oslo, Aftenposten søndag 29. mars 2009, kulturseksjonen side 18.
Om kjærligheten kan sies å være noe i seg selv, og hva det skulle være, er nemlig et grunnleggende spørsmål. I mine øyne er et snev av ubetinget tillit et sine qua non [ufravikelig vilkår] for kjærlighet. Kjærligheten er kort sagt den mest kjente betegnelsen vi har fortroen på ubetinget tillit. Og troen på at noe slikt som ubetinget tillit eksisterer, er nødvendig for oss. Ellers ville hele verden og menneskelivet ha vært ren kynisme og egoisme, utnytting og utbytting, hat og forakt. Vi trenger håpet om kjærlighet, og vi forstår at andre trenger det. Slik forstår vi også hva empati, medfølelse og nestekjærlighet er. […] Kjærligheten har mange ansikter og navn: Den greske guden Eros, som har gitt opphav til ordet erotikk, ble på latin kalt Amor (også kjent som Cupido), noe som dannet grunnlag for de moderne ordene for kjærlighet på en rekke europeiske språk, så som spanskeamor, franske amour og italienske amore. Men vi har også det greske ordet agape, på latin caritas, som vi kjenner gjengitt i begrepet nestekjærlighet. I kristen teologi blir agape også knyttet til menneskets gudhengivenhet og Guds nådekjærlighet.
Man kan bli rent forvirret over hvor mye som later til å kunne dekkes av det norske ordet kjærlighet: morskjærlighet, søskenkjærlighet, kjærlighet til alt og alle man er glad i. Dette innebærer at ordet kjærlighet på norsk tidvis også fungerer som det latinske ordet for vennskap, amicitia, som ligger til grunn for det spanske amigo, det franske ami og det italienske amico. På gresk er det tilsvarende begrepet filia, kjærligheten i en øm tilknytning (som nettopp i ordet filosofi, «kjærlighet til visdom»).
— Fra «Den vesentlige kjærligheten», en artikkel av Espen Grønlie, kritiker, i den norske utgaven av Le Monde diplomatique april 2014, side 34-35, vedlegg til Klassekampen torsdag 3. april 2014.