Home/Temaer/Familieverdier
Familieverdier 2017-02-09T20:54:55+00:00

Familieverdier

Familien er viktig både for individ og samfunn, men også for Gud.

Familien er individets første sosialiseringsinstitusjon. Det er der man opplever de viktigste relasjoner i livet, først og fremst som barn i forhold til sin mamma og pappa, deretter som søsken. En familie blir bygget av et ektepar, basert på det mest intime kjærlighetsforhold til en av motsatt kjønn. Et slikt forhold skaper nytt liv, som etter hvert vokser opp og skaper nye familier. Slik opprettholdes menneskets eksistens her på jorden.

Familien produserer samfunnets borgere. For at vi skal få gode samfunn, er det derfor uhyre viktig at vi har gode familier. Det er nemlig relasjonene innen familien som former en som menneske, og som avgjør hvor godt man fungerer i samspillet med sine medmennesker i samfunnet generelt.

Familien er viktig for Gud fordi Gud er kjærlighet. Og det er nettopp i familien vi får de første opplevelser med kjærlighet ─ barns kjærlighet, søskenkjærlighet, ekteskapelig kjærlighet og foreldrekjærlighet. Det er ved å oppleve disse mest fundamentale former for kjærlighet man modnes som individ og utvikler et hjerte som blir i stand til å se ting fra Guds synsvinkel. Gud elsker alle mennesker, og det er i familien vi lærer å være glad i våre medmennesker.

Familien er den mest verdifulle institusjon. Et samfunn som ikke verdsetter familien, og til og med motarbeider denne mest dyrebare institusjon, kan ikke bestå i lengden.

 

Les mer om familien og få den nødvendige innsikt til å bli i stand til å skape en god familie: