Home/Temaer/Evolusjon/Utviklingen vitner om Gud
Utviklingen vitner om Gud 2017-02-06T06:58:14+00:00

EVOLUSJON

Økosystemets komplekse balanse vitner om design

De levende organismers historie viser hvordan Guds plan ble iverksatt

Da må det også være lov til å ha andre forutinntatte holdninger. Ettersom darwinister har gått fra vitenskap til filosofi, er det lov å spørre om deres dogmatiske nei til design er eneste logiske alternativ. Svaret er selvfølgelig nei. Før Darwin ble design tatt for gitt av de fleste vitenskapsmenn i Vesten. Selv i dag ser et betydelig antall vitenskapsmenn på verden som designet.

Design - m planlagtLa oss gå ut ifra at levende organismer er blitt designet, ikke nødvendigvis i enhver detalj, men i det minste at visse aspekter ved dem er designet. La oss her spesielt ta utgangspunkt i at mennesket ble planlagt før det første liv ble til, og at de levende organismers historie viser oss hvordan denne planen ble iverksatt.

Ideen førstDet darwinske synet på de levende organismers historie begynner med de mest primitive organismer og hvordan disse utviklet seg helt frem til vi mennesker dukket opp. Selv om dette egentlig var rekkefølgen på begivenhetenes gang, kom fra et design-synspunkt idéen om mennesket først, fulgt av en plan for å realisere dette målet. I en viss forstand ble planen iverksatt ved å arbeide seg bakover fra målet. Hva ville en slik plan ha måttet inkludere? Enhver plan som er beregnet på å resultere i mennesker, ville ha måttet stette grunnleggende behov som mat, vann og egnede omgivelser. Man kan si at mennesket også har andre behov, slik som sosialt samkvem, intellektuell stimulanse og estetisk nytelse, men her tar vi bare for oss de fysiske behov.

Da mennesker først ble til, måtte omgivelsene være gunstige for forholdsvis forsvarsløst menneskelig liv. Fra et design-synspunkt var disse menneskevennlige omgivelsene planlagt. Talsmenn for det antropiske prinsipp har påpekt at slike omgivelser var mulige bare fordi universets fundamentale fysiske konstanter har nøyaktig de verdier de har. Men disse konstantene går godt sammen med mange forskjellige slags omgivelser, mens liv derimot krever relativt små variasjoner når det gjelder temperatur, lufttrykk og andre fysiske størrelser. Derfor må i tillegg til universets konstanter også passende lokale forhold ha vært inkludert i planen.

Mennesket bruker oksygen i sin metabolisme og gir fra seg karbondioksid som et avfallsprodukt. Passende lokale forhold må derfor omfatte en atmosfære som inneholder disse gassene og en mekanisme som gjenskaper oksygen fra karbondioksid. Denne mekanismen er fotosyntese, en prosess som grønne planter utfører. Den bruker energi fra solen og produserer i tillegg karbohydrater, et annet råstoff i menneskets metabolisme. Fotosyntese er et bemerkelsesverdig effektivt system for å opprettholde et miljø som passer til menneskelig liv. Hvis ikke en annen mekanisme viser seg å være i stand til å oppfylle samme rolle, er det en viktig del av et design-synspunkt at organismer som grønne planter var en viktig del av den opprinnelige plan.

I tillegg til karbohydrater trenger menneskekroppen forskjellige andre næringsstoffer, slik som visse aminosyrer, mineraler og vitaminer. Våre ernæringsmessige behov er ganske omfattende og trenger å bli tilfredsstilt regelmessig. Derfor avhenger vi helt av mange forskjellige matkilder. Disse finnes i planter og dyr rundt oss. Ettersom våre behov omfatter komplekse organiske molekyler som bare forekommer i andre levende vesener, er slike organismer nødvendige for vår eksistens.

Uansett hvilke organismer som er nødvendige som ernæring for oss mennesker, forutsatte deres eksistens et balansert økosystem som er tilpasset deres behov. Den opprinnelige plan må ha inkludert en selvopprettholdende biosfære, der formering og vekst oppveies av død og forråtnelse. Balansen blant organismer i et økosystem er vanligvis ganske kompleks. Økologer oppdager ofte at organismer man trodde ikke var så viktige, er nødvendige for å opprettholde balansen. Dermed blir det klart at å planlegge for mennesker også krever at man planlegger for mange andre organismer.

Les videre