Home/Temaer/Evolusjon/Tidslinjen motbeviser darwinismen – 1
Tidslinjen motbeviser darwinismen – 1 2017-02-07T02:49:54+00:00

EVOLUSJON

Det kambriske big bang og lange perioder uten mutasjoner

Tidslinjen for artenes tilblivelse motbeviser darwinismen 1

Kambrisk eksplosjon Først av alt kan ikke hypotesen at det er tilfeldigheter og genetiske mutasjoner som er ansvarlig for evolusjonen, forklare den utrolige hastighet som artenes evolusjon har funnet sted med. Ifølge matematikere overgår denne hastigheten alle sannsynlighetens lover.

For det annet kan tilfeldighetshypotesen forkastes av følgende faktum: Det er nå slått fast at evolusjonen har fulgt en meget uregelmessig kurs. For omkring seks hundre millioner år siden oppsto det en betydelig økning i antallet av levende organismer. Denne økningen er så plutselig at paleontologer ikke nøler med å snakke om «Det kambriske big bang». Hastigheten som nye arvelinjer oppsto med, minsket raskt etterpå og går mot null mot slutten av den kambriske tidsalder, det vil si for omkring 500 milloner år siden.

Men det finnes flere åpenbare logiske brister [ved darwinismen], og en annen er den såkalte kambriske eksplosjon. Det viser seg at man flere steder på jorden har funnet mange arter i samme jordlag fra kambriumtiden, som etter evolusjonsteorien skulle stamme fra forskjellige trinn i utviklingen! Fra prekambrium er det nesten ingen fossiler, men så eksploderer tilgangen med en mengde arter. Og de er fiks ferdige.
– Fra «Svakheter ved evolusjonslæren», et debattinnlegg av Gustav A. Gustavsen, Sandefjord, avisen Dagen torsdag 9. juni 2016, side 26.

Les videre