Home/Temaer/Evolusjon/Termodynamikkens annen hovedsetning
Termodynamikkens annen hovedsetning 2017-02-06T19:54:41+00:00

EVOLUSJON

Uorden kan av seg selv umulig bli til orden

Termodynamikkens annen hovedsetning — entropi

EntropiEvolusjonsteorien er i direkte motsetning til termodynamikkens annen hovedsetning, som sier at entropien alltid øker. Entropien er et mål som representerer kaostilstanden eller graden av uorden i ethvert fysisk system i en molekylær tilstand. (Boltzmann, på slutten av det 19. århundre)

Det vil si at et isolert system kan aldri rydde opp i sin egen uorden. En knust kopp blir ikke til en hel kopp. En hel kopp, eller en hvilken som helst annen gjenstand, kan imidlertid lett gå i stykker. Det er med andre ord helt umulig at uorden av seg selv blir til orden.

Dette er et solid argument for at laverestående vesener av seg selv umulig kan bli til høyerestående. Grunnen til at det er dukket opp stadig mer avanserte skapninger her på jorden, opp gjennom vår planets milliarder av år lange historie, er rett og slett at en utenforstående, intelligent kraft, Skaperen, har grepet inn og stadig skapt høyere livsformer.

Jens Bjørneboe sa det slik: «Hverken veggur eller lommeur, ikke engang små armbåndsur, lager seg selv. Allikevel sier man at alt det vi stiller urene etter — sol og måne og stjerner, årstider, himmel og jord — det har laget seg selv. Det ligger en utrolig fordummelse, en dumhet uten like, i den allmenne ateisme i tiden.»

   At entropien øker med tiden er en av de få universelle lovene i naturen.  Albert Einstein var overbevist om at termodynamikkens lover aldri ville bli brutt.  Det finnes ikke eksempler på unntak fra 2. termodynamiske lov.  Den britiske astronomen Arthur Eddington sier at det «ofte er vanskelig å utrydde teorier, men hvis du har en teori som strider mot 2. termodynamiske lov, er det intet håp; den må bryte sammen i sviende ydmykelse».
Evolusjonen strider mot denne loven.  Hvordan løser evolusjonistene dette problemet? Isaac Asimov: «Livet på jorda har gradvis blitt mer sammensatt, komplekst… Hvordan kan den store økningen i orden ha foregått? Svaret er at den kunne ikke ha foregått uten at jorda ble badet i store mengder energi fra sola.»  Asimov sier altså at tilførsel av energi er nødvendig for at livet skal oppstå.  Det må vi være enige i. Men det er ikke svar på spørsmålet han stilte.  Mange andre evolusjonister har derimot gitt svar på spørsmålet. De hevder at tilførsel av store mengder energi er tilstrekkelig til løsning av problemet. De sier at termodynamikkens 2. lov gjelder for lukkede systemer, systemer som er isolert fra omgivelsene.  De hevder at den ikke gjelder systemer som får tilført energi utenfra, såkalte åpne systemer. I slike systemer kan det tilfeldig oppstå orden av kaos, sier de.
Men det finnes ingen holdepunkter for en slik påstand. Det er ingen motsetning mellom åpne og lukkede systemer. «Det er ingen kjente brudd på den 2. termodynamiske lov. Denne loven uttrykkes vanligvis for isolerte systemer, men den gjelder like såvel åpne systemer.» (Kjemiprofessor John Ross , Harvard University i Chemical & Engeneering News, Juli 1980). Orden oppstår ikke av seg selv, ikke heller i åpne systemer. En bilkirkegård kan være badet i solenergi i millioner av år; det vil aldri kunne oppstå en kjørbar racerbil av gamle, rustne bildeler.
Skal det oppstå orden, må vi ha et åpent system.  Dette er en nødvendig forutsetning, men ikke tilstrekkelig. Vi trenger en omformer slik at tilført energi kan brukes til arbeid. Og vi trenger et program, en plan til å utføre arbeidet etter.  Da først kan det oppstå orden av kaos.  Evolusjonistene viser ofte til levende organismer, som eksempel på at orden oppstår av seg selv. Men levende organismer er eksempler på at orden ikke oppstår tilfeldig, men fordi de er i stand til å omforme den tilførte energi slik at den kan brukes til arbeid (fotosyntesen for plantenes vedkommende), og at det finnes en plan som de utfører arbeidet etter (DNA-koden).
Evolusjonen skal ha foregått uten noen slik mekanisme, uten noen omformer og uten noe program.  Hvordan kan livet ha oppstått av ikke-levende materiale, og hvordan kan livet på jorda ha blitt stadig mer komplekst uten at en har en mekanisme, en motor til å drive det? Enkelte evolusjonister er enig i at dette er et problem, og sier at «levende organismer muligens kan være underlagt andre, hittil ukjente fysiske lover.» Prof. Jostein Goksøyr (Bergen) har forsøkt å løse problemet ved å påstå at «evolusjonen er en naturlov, mye på samme måten som tyngdeloven» (Bergens Tidende 29/3 1982). Når en tenker på at makro-evolusjonen aldri er blitt observert, og at det dessuten er sterke indisier (fra avlsarbeid og bananfluestudier) på at makro-evolusjon ikke kan foregå, virker en slik påstand urimelig. Men det viser hvor fortvilet situasjonen er for evolusjonistene, de mangler en mekanisme til å drive evolusjonen.
Fra «Mikroevolusjon og makroevolusjon», en artikkel av dr. scient. Willy Fjeldskaar.