Home/Temaer/Evolusjon/Styrt evolusjon – 1
Styrt evolusjon – 1 2017-02-07T17:34:15+00:00

EVOLUSJON

En målrettet utvikling

Styrt evolusjon – 1

Begrepet «styrt evolusjon» går ut på at Gud styrer evolusjonen.

Som vitenskapen (fossilfunn osv.) viser, har det dukket opp stadig mer avanserte livsformer her på jorden. Så det har skjedd en slags evolusjon eller utvikling. Darwinismen hevder at dette har skjedd på grunn av tilfeldigheter. Ifølge begrepet «styrt evolusjon» er det Gud som stadig har skapt mer avanserte livsformer. Gud kunne ikke skape de mest avanserte former for liv først. Det måtte være en prosess som begynte med enkle livsfomer, og der stadig mer utviklede former ble til. Årsaken er simpelthen at de enklere livsformer er forutsetninger for at høyere livsformer skal eksistere. Mennesket avhenger f.eks. av de enklere livsformer (planter, dyr) vi finner i naturen rundt oss. Uten dem kunne vi ikke eksistere.

Den store fordelen med begrepet «styrt evolusjon» er selvsagt at vår eksistens og alt liv får en høyere hensikt. Det er en hensikt med alt. Darwinismen hevder at utviklingen av stadig høyere livsformer har skjedd på grunn av tilfeldigheter, og at også mennesket er et produkt av tilfeldigheter. Dermed blir vår eksistens meningsløs, og livet får ikke noen høyere hensikt.

Livets mysterium

Tveter går ut fra at vårt univers ble til for ca 14 milliarder år siden og mener at skapelsen er skjedd over lang tid. Big Bang var imidlertid ingen tilfeldig eksplosjon. Det ekspanderende universet som oppsto, var utrolig fininnstilt, med naturlover som sikrer stabilitet. Hadde naturkonstantene vært ørlite annerledes, ville universet ikke kunne eksistere. Vår jord synes å være skapt for liv. Den første levende celle er så komplisert at den umulig kan ha oppstått av seg selv. Heller ikke kan nye grunnformer oppstå uten at det blir tilført ny informasjon i DNA-strukturen. Evolusjonslæren har ingen naturalistisk forklaring på opprinnelsen til DNA-koden. Tveter gir et godt innblikk i det nye fagfeltet bioinformatikk, og peker på at informasjon som inneholder oppskrifter eller konstruksjonsanvisninger, ikke kan oppstå av seg selv. […] Tveter går inn for progressiv skapelse. Det innebærer at livet har utviklet seg ved at en intelligent skaper trinnvis over tid har innført ny og unik informasjon i DNA-strukturen.
— Fra «Universet og livet er skapt», en bokanmeldelse av Jon Kvalbein, som ser på Kjell J. Tveters bok ‘Livets mysterium — om intelligente årsaker i naturen’, utgitt på Prokla-Media 2014, avisen Dagen torsdag 15. januar 2015, side 16-17.