Home/Temaer/Evolusjon/Null sannsynlighet for liv fra tilfeldigheter - 1/Null sannsynlighet for liv fra tilfeldigheter – 2
Null sannsynlighet for liv fra tilfeldigheter – 2 2017-02-06T19:12:31+00:00

EVOLUSJON

Naturen peker mot en designer

Null sannsynlighet for liv fra tilfeldigheter – 2

Liv kan ikke forklares ved tilfeldigheter. Biologer som forsker i de kjemiske prosessene som ga opphav til liv, innser at liv er noe kjemisk umulig dersom vi bare legger tilfeldighet til grunn. Eller i det minste uendelig usannsynlig. Noen har uttrykt muligheten for at liv skal oppstå tilfeldig, på den følgende måten: «Det at liv skulle oppstå ut ifra livløs materie, er likeså usannsynlig som at en Boeing 747 skulle oppstå av skruer, muttere og jernplater som ble kastet ut fra en skraphandlers lager av en tornado.»

Albert Einstein uttrykte det slik: «Sannsynligheten for at livet oppsto på grunn av tilfeldigheter, kan sammenlignes med sannsynligheten for at [Webster’s] Unabridged Dictionary [Uforkortede ordbok] er et resultat av en eksplosjon i et trykkeri.»

[Astronomen og matematikeren] Sir [Fred] Hoyle beregnet sannsynligheten for at liv kunne oppstå spontant til å være 10 opphøyd i minus 40.000.
Det betyr at det kunne skje en gang av 10 opphøyd i 40.000 ganger. Dette er et 1-tall med 40.000 nuller bak – ingen av oss har noen som helst mulighet til å forstå hva en så liten sannsynlighet representerer. Sir Fred Hoyle anførte at hans resultater tydet på en Skaperkraft, siden alle disse konstantene har akkurat den størrelse som gjør liv mulig. […] Sir Fred Hoyle er kjent for å ha sagt at det er like sannsynlig at liv kan oppstå av seg selv som at en virvelvind som blåser gjennom en haug med flydeler, ville føre til at en Boeing jumbojet stod fullt ferdig når vinden hadde løyet. Vi kan også si at det er langt mer sannsynlig at en golfball som slås fra Bogstad golfbane i Oslo lander på green på St. Andrews golfbane i Skottland enn at liv kan oppstå spontant.
— «Universets fininnstilling», en kronikk av Kjell J. Tveter (professor i medisin), Origo Norge, i avisen Dagen torsdag 22. desember 2011, side 19.

Alfred Kastler (fikk Nobelprisen i fysikk 1966):  «Jeg kan ærlig talt ikke tro at tilfeldighet og nødvendighet kan være de eneste faktorene som er ansvarlig for evolusjonen. Dersom noen astronauter hadde oppdaget en fungerende automatisk kraftstasjon av aluminium på månens bakside, ville de aldri tenkt på at denne kraftstasjonen hadde oppstått bare på grunnlag av fysiske og kjemiske reaksjoner mellom forskjellige grunnstoffer som er tilstede på månen. De ville i stedet heller tro at de var ofre for en hallusinasjon. Den aller minste bakterie er imidlertid en mye mer kompleks kraftstasjon, med en mye mer innviklet struktur, enn en automatisk kraftstasjon i aluminium.»

Noe annet som setter tilfeldigheten i miskreditt fra å være ansvarlig for at det oppstår liv, er at liv oppsto meget raskt etter at jorden ble dannet. Jordens alder er 4,5 milliarder år og fossile bakterier er funnet som er 3,4 milliarder år gamle.

Les videre